Gamla svenska mått

1910 hade de flesta europeiska stater infört metersystemet utom England och Ryssland. Danmark införde detta 1907-1912. Nordamerikas Förenta Stater har även infört detta, kanske med devisen: ”Vi inför metersystemet, tum för tum” ?

Längdmått

1665-1855

 

1 mil (lantmil)

18000  alnar (10688 m)

1 famn

3 alnar (1,781 m)

1 aln

4 kvarter (0,5938 m)

1 kvarter

6 verktum (0,1484 m)

1 verktum

12 verklinjer (24,74 mm)

1 linje

2,062 mm

 

 

1855-1880 (Decimalsystemet infördes)

 

1 mil (lantmil)

36000 fot

1 ref (rev)

10 stänger (29,69 m)

1 stång

10 fot (2,969 m)

1 fot

10 decimaltum (0,2969 m)

1 decimaltum

10 decimallinjer (29,69 mm)

1 decimallinje

10 gran (2,969 mm)

1 gran

10 skrupel (0,2969 mm)

Förkortningar: ’ = fot, ’’ = tum, ’’’ = linjer

Ytmått

1 tunnland (32 kappland, 14000 kvadratalnar, 56000 kvadratfot)

32 kappland (4936,6 kvm)

1 kappland

437,5 kvadratalnar (154,27 m2)

1 kvadratalnar

4 kvadratfot (0,353 m2)

1 kvadratfot

144 kvadrattum (881,5 cm2)

1 kvadrattum

144 kvadratlinjer (6,12 cm2)

1 kvadratlinje

0,0425 cm2

Rymdmått

1 tunna våta varor

48 kannor (4 fjärdingar á 12 kannor) 125,6 liter

1 kanna

2,617 liter (år 1665)

1 tunna torra varor

32 kappar (8 fjärdingar á 4 kappor) 146,6 liter

 

Men kappor var olika stora, beroende på hvad som mättes:

1 tunna löst mål

56 kannor

1 tunna fast mål

63 kannor

1 tunna salt och kalk

59,5 kannor

1 tunna malt

66,5 kannor

1 tunna färsk sill

48 kannor, senare 63 och slutligen 80 kannor

 

Ved mättes fordom i många olika mått som kas, stafrun, långved, famn mm, af hvilka en del, ehuru utan laglig berättigande, bibehållit sig till våra dagar.

 

1 kubikfamn

27 kubikalnar 5,65 m3

1 kubikaln

8 kubikfot 0,209 m3

 

Vanligen hugges veden ej en famn utan blott 3 fot eller i särskild i fråga om löfved 2,5 fot lång, hvarför man talar om sexkvarters och femkvarters ved.

 

Äro famnarna 3 alnar eller 6 fot långa och lika höga, kallas de småfamnar och innehålla  af sexkvartersved en halv kubikfamn eller 108 kubikfot, af femkvartersved 90 kubikfot.

 

Stumdom räknar man storfamnar, som äro 8 fot långa och 6 fot höga och sålunda af sexkvarters ved innehålla 144 och af femkvarters 120 kubikfot.

 

Järnvägsfamnar som äro 7 fot långa och 7 fot höga,  och är veden 3 fot lång innehåller järnvägsfamnen alltså 147 kubikfot.

 

I vedaffären räknas svenska kubikfot och i virkesaffären engelska.

 

I fråga om träkol så mättes rymdmåtten i stig eller ryss som kan innehålla allt från 6-36 tunnor. En storryss kan variera från 18-40 tunnor.

 

När det gäller fartyg så mäts det utrymme som gods eller passagerare upptar i registerton, vilket är 2,83 m3.

 

Vikter

1 skeppspund

20 pund (lispund) 170 kg

1 lispund

20 skålpund 8,5 kg

1 skålpund

32 lod 0,425 kg

1 lod

4 qvintin 13,28 g

1 qvintin (kvintin)

69½ ass 3,3 g

 

 

1 skålpund

8,848 ass = 425,076 gram

 

 

 

/Källa: Svensk Kommunal- och Vallagsbok För Alla från 1910Hemsida     © Jämtlands Läns Släktforskare