JLS Styrelse och andra förtroendeuppdrag


Styrelsen 2021


För att återställa epostadresserna: byt ut (at) mot @

Trap
Ordförande:

Michael Häggmark

Hästjägarevägen 10, 834 33 Brunflo

Tfn: 063-149102

ordf.jls@gmail.com NY MAILADRESS!

Vice ordförande

Carina Strömberg

Frösövägen 55, 832 44 Frösön

Tfn: 063-101114, 070-648 2517

carina.stromberg@vilhelmina.ac

Samordnande

Sekreterare

Kerstin Grahn
Brogränd 22 A, 831 41 Östersund
Tfn 070-602 8682
kerstin.e.grahn@gmail.com
Kassör. medlemsskap

Örjan Löf

Odensviksvägen 6A, 831 45 Östersund

Tfn: 073-842 1899

orjan.lof@bredband.net

Ledamöter:

Lena Halvarsson
Brunflovägen 24F, 831 37 Östersund
Tfn: 070-649 9710
lehalvar@gmail.com
 

Åke Wagén

Orionvägen 5, 831 55 Östersund

Tfn. 070-343 80 11

ake.wagen@telia.com


  Bo Svartholm
Frimans v 18, 832 54 Frösön
Tfn: 070-627 60 73
jamtrotter@gmail.com
 

Monica Eurenius

Hårkmon 115, 836 92 Lit

Tfn: 070-285 9562

monica.eurenius@gmail.com

 

Gun-Britt Jernberg

Ösavägen 121, 836 95 Ås

Tfn: 070-642 0392

gunbritt.jernberg@telia.com

 

Sonja Olausson Hestner

Häste 276,835 91 Krokom

Tfn 063-340 62, 073-805 76 31

sonja.hestner@gmail.com

 

Viveca Asproth

Långan 226, 835 98 Offerdal

Tfn 070-300 3705

vivecaasproth@gmail.com

 

 

 

JLS Programgrupp

 

Kerstin Ellert
Näcksta 276, 830 23 Hackås
Tfn: 070-5712807
kerstin.ellert@nacksta.com 

 
 

Monika Kämpe

Tfn. 076-3033566

kampe220@gmail.com

 
 

Monica Eurenius

Hårkmon 115, 836 92 Lit

Tfn: 070-285 9562

monica.eurenius@gmail.comRedaktionsgrupp och hemsida

   

Redaktör:
Mikael Andersson
Hårkmon 110, 836 92 Lit
Tfn: 076-761 0564
mandlit@me.com
 

Inger Broman

Hamngatan 4, 831 33 Östersund

Tfn. 070-344 0661

ingbroman@gmail.com

 

Gun Lindström-Arver

Tfn 070-2623584

gun.arver@gmail.com

 

Maybritt Pellving

Södra Söre 345, 836 91 Lit

Tfn: 070-660 3845

maybritt.pellving@bahnhof.se

 

 

Webbredaktörer

Åke Wagén, ake.wagen@telia.com

Bo Svartholm, jamtrotter@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Träffvärdar

 

Rolf Olsson

tfn 070-393 4113

rolforsa@msn.com

 

Vakant

 
  Vakant  

 

 

Valberedning

 

Kerstin Ellert (sammnkallande)

Tfn: 070 5712807

kerstin.ellert@nacksta.com

 
 

Margareta Olsson

Tfn: 070-593 6011

a120b@lillsjon.net

 
 


Revisorer

Ordinarie

Uno Essvall

Tfn: 070-281 5337

essvalluno@gmail.com

 
 

Gunilla Hjelmquist

Tfn: 070-252 4914

gunilla.hjelmquist@gmail.com

Ersättaret

Jan Johansson

Tfn: 072-233 2515

jgt1946@hotmail.com

 

Post till föreningens styrelse:
JLS
c/o Michael Häggmark
Hästjägarevägen 10
834 33 BRUNFLO
E-post: ordf.jls@gmail.com


Postadress för bytestidningar:
JLS
c/o Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
Arkivvägen 1
831 52 Östersund