ä

Referat mm


För att möjliggöra att medlemmar som ej kan deltaga i våra möten kan tillgodogöra sig vissa föredrag så har vi börjat att skriva referat av dessa. Dessutom tar vi med vissa tabeller eller förtydligande som gjorts i samband med föredrag eller publicerats i vår tidskrift.

 

 REFERAT VIA LÄNK AKTIVITET REFERAT AV

Jämt-trönderska historiedagar i Norge

från 2014-08-10--12 Kerstin Ellert

Ingermanland – ett folk på flykt

från 2012-12-04 Inger Jonasson

Krångede i kraftens tid

från 2012-11-06 Inger Jonasson

Protokoll från årsmötet 2012. (PDF)

från 2012-04-21 Anita Brandén

Krigsfångar – ryska i Jämtland och svenska i Ryssland. (PDF)

från 2012-02-18

Inger Jonasson

Studiedag Landsarkivet (PDF)

från 2011-10-08

 Inger Jonasson

Brunfloutflykten (PDF)

från 2011-06-19. Inger Jonasson,

Årsmötesprotokoll (PDF)

från 2011-04-09  

Referat av föredrag vid årsmötet 9 april 2011 (PDF).

Karin Tegenborg Falkdalen om "Vasadöttrarna".

Inger Jonasson

 Referat av föredrag vid Släktforskningens Dag 19 mars 2011 (PDF)

 Mia Nilsson om "Småfolk, tomtar och annat skrömt" samt Gunilla Johansson om "Hur min fars Sven O Perssons, förfäder inspirerat mig att skriva".  Inger Jonasson
 Margareta Olsson 

Tabell till artikel i JLS-Nytt 1, 2011 (PDF)

Olika register över döda i Jämtland
Bo Svartholm
Bo Svartholm

Referat från månadsmöte 26 febr 2011 (PDF)

Jämtlands soldater i krig och fred - möjligheter till frågor om egna soldater.
Karl Göran Eriksson, se JLS-Nytt 4/2010
 Inger Jonasson

Referat från månadsmöte 15 jan 2011 (PDF)

Giftas och skiljas på 1600-talet
– hushållsstrukturer under
1600-talet
.
Anna Hansen, se JLS-Nytt 4-2010

Margareta Olsson


Version av  26 Augusti, 2014 BSv.