Tips om efterlysningar


På denna sida kan vi publicera efterlysningar med anknytning till Jämtlands län. Glöm inte att söka i Folkräkningen för år 1890! Se våran länksamling för mera hjälp !

If you have queries concerning the County of Jamtland, please read the information in the Welcome page. Also check the Swedish Census 1890. See our links for more information.

Observera att efterlysningar till denna sida kan göras när man själv har "kört fast", och inte hittar informationen i de vanliga kyrkböckerna. Det är inte meningen att man skall efterlysa sina förfäder för att själv slippa forska! I sådana fall skall ni kontakta Landsarkivet i Östersund.

Skriv kortfattat och i löpande text (inga tabeller!). Det skall klart framgå vem Du söker. Ange viktiga årtal (födelsedatum) och orter, eller andra namn. Vi förbehåller oss rätten att korta ner texten, om det behövs. Avsluta efterlysningen med Ditt namn och e-post-adress.

Kontakta Landsarkivet också om ni söker efter levande släktingar eller uppgifter för tiden efter 1920-talet. Det är också viktigt att formulera efterlysningen så att man slipper undra vad som egentligen menas.

Klicka här och fyll i Din efterlysning eller svar. (Send your Queries and answers here !)

Tillbaka (back)