Adressändring JLS


Fält som är märkta med * är obligatoriska
* ÄRENDE

* EFTERNAMN

* FÖRNAMN

* ADRESS

* POSTNR

* ORT


* FÖDELSEÅR


* TELEFONNR (RIKTNR-TFNNR)
 

E-POSTADRESS

SLÄKTFORSKARPROGRAM OCH VERSION

MEDDELANDE
Om inbyggd mailhanterare ej fungerar, sänd motsvarande ändringsinformation direkt till kassören, hw(at)habelia.se. Byt ut (at) mot "snabel-a: @" !