Bli medlem i JLS!


Medlemsavgiften är normalt 200 kronor (fr.o.m. 2016). För familjemedlem och ungdom (under 25 år) är avgiften 50 kr. Familjemedlemmar med olika efternamn ombedes meddela kassören detta t.ex. per mail. Du som redan är medlem får ett inbetalningskort med JLS-nytt, ca 15 februari.


Klicka här för mera info om JLS.

Medlemsansökan

Har du ändrat din adress eller någon annan uppgift så kan du meddela JLS detta på följande blankett:

Adressändring


Postadress: JLS, c/o Maud Tornving, Nyponvägen 21, 831 62 Östersund (tfn 063-101941)
Avgiften kan också sättas in på postgiro 28 91 92 - 7. Glöm inte att ange namn och adress !

 

Du kan även ge medlemsskap som en present. Kontakta då Pia Björnhed som noterar givarens och mottagarens namn och adress. Pia når du via pia.bjornhed(at)comhem.se eller tfn 063-10 27 76.