Hjälp för släktforskaren Hjälp för släktforskaren


Hjälpdokument

 

En översikt över gamla mått hittar du i dokumentet, gamla svenska mått

En ansedel för utskrift (skriv gärna ut den dubbelsidigt), Ansedel

En antavla för utskrift, Antavla


För att kunna visa dessa dokument så behöver du Acrobat Reader. Du kan ladda ned detta program gratis från:
Adobe

Översikt över släktforskarprogram

 

DISGEN: www.dis.se/dg8
DIS-Fadder: Bodil Orremo
Bodil.Orremo (at) bredband.net

 

Family Tree Maker (eng): www.familytreemaker.com

 

Holger: holger.aland.net
DIS-Fadder: Kenneth Mörk tel. 0224-775 72

 

Min Släkt: www.dannbergsdata.se
DIS-Fadder: Bo Svartholm, kontakt

 

Reunion/Mac : www.leisterpro.com/
DIS-Fadder: Kerstin Farm tel. 060-679 111

 

Norsk utvärdering av släktforskarprogram
www.dis-norge.no/slektsprog/index.php

 

 
tIll toppen     Jämtlands Lokalhistoriker och  Släktforskare