Äldre Efterlysningar

I dom fall vi publicerar e-postadresser, så skriver vi (at) i stället för @. Detta för att försvåra att hitta e-postadresser till spam-utskick. Om ni använder dessa adresser så får ni byta åt andra hållet.

Äldre efterlysningar: Nr 91 - 180
Äldre efterlysningar: Nr 181 - 287
Äldre efterlysningar: Nr 288 - 388

Äldre efterlysningar 1-90
Tillbaka

Nr 90 (26 juli 2000)
Vet någon om det finns belägg för att Vincens Lunge (född ca 1486 i Danmark och död 1536-01-03; mördad i Trondheim) skulle ha ägt gård/gårdar i Jämtland och även satt barn till världen i Jämtland? Han fick Jämtland i "förläning" 1525 av kung Frederik av Danmark.
   Jag har en ana Dordi Vincentsdotter (gm Knut Ragvaldsson) som jag söker fadern till. Enligt uppgift är Vincens L den ende Vincens som har anknytning till norra Sverige på denna tid.
/Robban Hammarstedt
   SVAR:
(8 okt.2000)
Skal ikke gi deg alt for store forhåpninger, men det er en hvis teoretisk mulighet for at Vincens Lunge kan ha hatt barn i Jemtland. I følge mine opplysninger var han gift med Margrete Nilsdtr. Gyldenløve, dtr. av ridderen Nils Henrikssønn Gyldenløve og kona Ingrid O. Rømer. Vincens og Margrete ble gift i 1523 og hadde tre døtre: 1.Blanzsfor,g.m. Daniel Bildt, 2.Apelone,g.m.Tønne Gautessønn Galle, og 3.Anna,g.m.Christoffer Svale. Lunge kom etter sigende først til Norge i nettopp 1523, og fikk vel først 1528 Jemtland i forlening. Allerede året etter, 1529, besatte erkebiskopen Olav Engelbregtsson Jemtland. En vil tro at Lunge da måtte rømme lenet. I 1530 ble det ingått et forlik , slik at Lunge fikk tilbake sine forleninger, bla. Jemtland, men i 1531 startet erkebiskopen på nytt sine feider mot Lunge. I 1532 ble angivelig erkebiskopen og Lunge forlikte; Dette sto "offisiellt" ved lag til Lunge i jula 1535 innfinner seg i Trondheim og erkebiskopen lar sine folk storme Lunge og drepe han !
   Av dette skulle en tro at Lunge neppe hadde fått ro på seg i årene 1523-1532, men at kanskje perioden 1532 -1535, kunne gi ha ro til å "pleie kvinnelig kontakt" i Jemtland (på tross av at han var gift i Trøndelag med Margrete Nilsdtr. Hun ble forøvrig gift etter hans død med Jens Splid i 1540. Gyldenløve-slekten var på den tiden mektig i Trøndelag, og eide en mengde eiendommer i midt-Norge, antageligvis også i Jemtland. Det er derfor ikke usannsynlig at Lunge "arvet" noen slike ved giftemålet med Margrete NIlsdtr. Gyldenløve. Jeg skal forske videre på dette for å se om Lunge faktisk eide gårder i Jemtland. Men, barn, det er vel mest hypotetisk vil jeg tro.
   Vennlig hilsen, Johan Marius Setsaas j.m.setsaas-setsaasmoen(at)sensewave.com

Nr 89 (20 juli 2000)
Jeg etterlyser opplysninger om to gårder i Hede i Herjedalen. Dette gjelder Baggegården og Orrgården. Jeg ønsker å vite mest mulig om disse gårdenes historie og de slektene som bodde her. Spesielt viktig er de eldste kildene, diplomer, og andre dokumenter fra 14- 15- og 1600-tallet. Kan noen si noe om slektstillhørigheten til Lars Bagge i Hede (nevnt i 1557) og Jon Guttormssønn, nevnt i diplom i forbindelse med Orrgården i 1589?
/Johan Marius Setsaas (medl. Norsk slektshist. forening)

Nr 88 (20 juli 2000)
Jeg søker etter forfedrene til og opplysninger om:
1. Johannes Schmiedeknecht født 1628 i Tännäs, Sverige, eller kom han direkte fra Tyskland? Han var hytteskriver på Feragen, Røros kopperverk i perioden 1661 til 1693, og fra 1693 skogvokter frem til 1711 samme sted. Alt skriftlig etter Johannes er på tysk. Er det mulig å finne ut om hans foreldre og utdanning, hans opphold i Tännäs.
2. Johannes blev gift med Barbro Andersdatter f. 1630 i Tännäs Sverige d. 1728 på Feragen, Røros. Navnene Anders; (Andreas) og Even, (Eivind) og Henrik og Svend går igjen i slekten. Hvem var Barbro's foreldre?
3. Sven Schmiedeknecht er muligens Johannes bror eller far, Rørosboka sier Sven kom med Johannes til Røros da Johannes overtok stillingen som hytteskriver på Feragen, men senere er han ikke nevnt? Har noen møtt på dette navnet andre steder, ja i Tännäs?
4 Joannis Schmiedeknecht. Joannis er registrert i Juli 1678 som 'Röstwender an Tamlagen Hütte'. Dette er det eneste spor jeg har etter Joannis. Hvor ligger Tamlagen? Han må da være en voksen man og må ha hvert under opplæring, dels under sin far (Johannes? ) dels ute på vandring som var vanlig på den tiden. Jeg er interessert i ytterligere informasjon om Joannis. Kan han være født og oppvokst hos slekt på Jamtlandssiden? Det er stor sannsynlighet at Joannis har døt mens Jocum er liten (ca 10 år) og Jocum er så kommet til sine besteforeldre. Hvem er så mor til Jocum?
5. Jocum Schmiedeknecht f. 1681 d 1784 må bli Johannes sønnsønn og i perioden 1681 til 1691 bodde Jocum som barn hos sine foreldede?, han er ellers bare å finne sammen med Johannies og Barbra? (Jocum er i alle år trodd å kunne være Johannes og Barbra's sønn, men nå når Joannis dukker opp må dette omskrives.) Da Johannis dør i 1711 er Jocum registrert som arving sammen med Barbro. Jocum overtar 'Hyttskrivergården' og Barbro flytter til Kolbeinsvika. Ved matrikuleringen i 1688 hadde Johannes også Kolbeinsvikens myrsletter i Øresundbotten på den østre siden ved Tangen udi Øresund, 3 mkl. (Kolbeinsvika var altså Hagavika).
6. Jocum blev gift med Gjertrud Svendsdatter fra Tännäs f. 1685 d 1753 i følge familietradisjonen var de søkenbarn - var da Gjertrud datter av Sven Schmiedeknecht? Hvordan/hvor kan man finne Gjertrud Svendsdatter fødsel eller dåp.
   Er der noen som har forsket på bergverksdrift i Jemtland, eller på gårdene i Tännäs som kan hjelpe meg å komme videre tilbake i slekten, eller stadfestet mine tanker. Har noen kommet over disse navnene eller kan hjelpe meg til å forske på ansatte i svenske gruver etc eller kirkebøker på 1500-1600 tallet. Jeg er oppmerksom på at familienavnet eksisterer i dag i Tyskland med en 20 - 30 navn og i Amerika med et tilsvarende antall, men finner ingen forbindelse?
/Henrik Feragen

Nr 87 (20 juli 2000)
Jeg søker slektsinformasjon om Peder Ingebrigtsen Budde, født i Herdal [= Härjedalen] i Sverige ca 1675, utvandret senere til Norge. Han tjente i 1701 hos student Irgens på Røros; pr 1705 var han Knekt ved Rørosverket og gift, men uten oppgitte barn. Han var sannsynligvis den Peder Ingebrigtsen som ble begravd på Røros 6-4-1733, 56 1/4 år gl. Manglende kirkebøker gjør at etterslekt ikke kan bevises, men indkasjoner tyder på at han har etterkommere i live i dag.
/Eirik Strøm

Nr 86 (20 juli 2000)
Jag söker föräldrarna till Lars Broddesson, ägare 1632-1682 i Grimnäsbacken, Revsund. Jag har en muntlig uppgift om att han skulle vara från Anviken, Revsund. Det skulle i så fall innebära att han borde vara son till Brodde Guttormsson i Anviken, men Brodde Guttormsson var troligen gammal när Lars föddes.
/Leif Boström, Täby

Nr 85 (20 juli 2000)
Jeg skulle så gjerne funnet ut hvem som var Kerstin Nilsdatter's foreldre og deres forfedre igjen. Hun var født i 1826, bodde i Duvedområdet og gift med Isak Bergstrøm, født 1821. Med ham fikk hun 2 barn, Isak født 1855 og Märtha født 1858. Men hun hadde en sønn fra før, Nils Magnus, født 1848. Han flyttet fra Duved til Frosta i Norge og er min tipp-oldefar. Men hvem var hans far og hans forfedre? Jeg har god oversikt over anene til Bergstrømslekten i Duved/Åre, men ettersom Isak Bergstrøm ikke var Nils Bergstrøms far, så føler jeg at noe mangler. Håper på god hjelp!
Hilsen - Stein M. Kvello
   SVAR:
(3 juli. 2007) 
Jag forskar också i samma släkt och jag har hört att de hade Nils Magnus  Bergström  före giftermålet, så han ska vara son till Isak. Men kontakta mig gärna, så får vi språkas vid.
min email är:  inger.qvarnstrom(at)comhem.se
mvh Inger Qvarnström

(28 febr. 2001)
Kerstin Nilsdotter föddes 1826 25/1 i Fäviken av bruksarbetaren Nils Tjernström och hans hustru Märta Matsdotter.
K G Eriksson kge(at)spray.se

Nr 84 (20 juli 2000)
Jag har nyligen börjat forska om lite i min släkt och letar efter någon som har forskat i och kring Offerdal samt Häggenås. Jag söker uppgifter om dragon Jon Kjäder (f. 1779-03-15) från Åflo, Offerdal. Hans far hette Anders Ersson och mor hette Märeta Olsdotter dessa bodde i Utgård (?). Han var gift med Anna Jonsdotter (f. 1777-03-05) Hennes far hette Jon Halvarsson (f. 1740) och mor hette Cherstin Nilsdotter (f.? ). Även information om torparen och soldaten Anders Stor (f.1783-06-17) från Lassgård, Häggenås är intressant.
/ Micke
   SVAR:
(5 dec. 2000)
To justeringer vedr. Anna Jonsdtr.s barn til Björn Kämpes utmerkede oversikt:
1) Hennes første (uekte) datter Kerstin (Jonsdtr.) var ikke f. 11 Dec - hun var f. 9 Dec og døpt 11 Dec. 2) Hennes siste barn, med Henrik (von) Haven, ser i kirkebøkene rundt 1820 ganske riktig ut til å være en datter Kerstin, men det er faktisk en sønn Christen von Haven. Interesserte kan finne litt bakgrunnsstoff om von Haven-slekten på websiden http://home.online.no/~eistroe/oversikt.html
Vennlig hilsen Ola Strøm eistroe(at)online.no

   SVAR:
(3 sept 2000)
Dragonen Jon Andersson Tjäder/Kjäder/Kiäder beskrivs i dödboken som stilla och saktmodig. Han var dragon i Åflo, Offerdal (Z), född 1779 15/5 i Utgård, Offerdal (Z) och död i Åflo 1813 29/6. Det är noterat att han deltog i striderna såväl i Västerbotten som Järpen 1808--09 och att han fick en son och 4 döttrar, varav en av döttrarna dog före honom. Han gifte sig 1802 17/10 i Offerdal med pigan i prostgården Anna Jonsdotter, född 1777 8/3 i Åflo. Anna hade då redan ett oäkta barn Kerstin, född 1798 11/12 i Åflo. Efter Jons död gifter sig Anna 1819 10/1 i Offerdal med soldaten Henrik Christian Hafven, född 1792 1/11 (enl Hfl), ev av norsk härkomst. Denne rymmer 1821 till Norge, men hinner först få en dotter med Anna, Kerstin Henriksdotter, född 1820 20/1 i Åflo.
   Jons föräldrar var Anders Ersson Bredberg o h h Märet Olofsdotter. Anders född 1746 25/2 i Bredbyn, Offerdal (Z) där han var bonde första tiden. Sedan är han bonde i Berg Offerdal kort tid och därpå torpare i Utgård Offerdal. Hela familjen flyttar från Offerdal 1788, troligen till Föllinge, eftersom detta noteras för flera av barnen i dopboken. Hustru Märet kom från Dvärsätt, Rödön (Z) till Offerdal 1761 och uppges vara född 1741. Vid giftermålet med Anders 1770 11/2 vistades hon i Lövviken. Anders Erssons far Erik Andersson var bonde i Bredbyn Offerdal, född där 1719 20/5 och död där redan 1749 1/1 i hetsig feber. Hans mor hette Elin Pålsdotter, född i Gärde Offerdal 1719 6/7. Dessa gifte sig i Offerdal 1743 6/11.
   Märets föräldrar var landbonden i Dvärsätt, Rödön, sedermera i Änge och torpare i Lövviken Offerdal Olof Gunnarsson född 1717 3/5 i Kingstamo, Näskott (Z), död 1771 29/7 i Lövviken o h h Kerstin Olofsdotter. Denna familj vistades första tiden i Skalstugan, bestod av 12 barn, varav 10 ännu lever när Olof dör. Yngsta dottern Sara dör dock redan två år senare. Jon Tjäders morfars morfar hette Jon Knutsson och var bonde i Övergård, Rödön. Om denne finns en del material att hämta från rättegångsprotokoll. Han åtalades bl a 1690 för fylleri och slagsmål i länsmansgården annandag pingst och fick böta 3 mark för "hårdragning", 3 mark för att ha slagit Erik Larsson i Häste samt 3 mark för sabbatsbrott. Han hade dessutom svårt att vara sams med barnen och blev en gång stämd av dessa. Han dog i mars 1719.
   Anna Jonsdotters föräldrar var bondfolk i Åflo. Fadern hette Jon Halvarsson, född 1740 31/5 i Lien, Offerdal, död 1813 5/5 i Åflo och modern Kerstin Nilsdotter, född 1735 4/5 i Åflo och död där 1793 7/10. De gifte sig i Offerdal 1765 6/10. Efter Kerstins död gifter sig Jon ånyo 1795 med Brita Jonsdotter, född 1761 14/4 i Tångeråsen, Offerdal. Anna Jonsdotters farfar hette Halvar Larsson och var bonde i Lien, Offerdal men bytte gård med prosten Burman och blev bonde i Åflo medan hennes farmor hette Brita Jonsdotter och var född i Krokom, Mattmar (Z). Anna Jonsdotters farfars morfars farfar var den (ö)kände kyrkoherden i Offerdal och bonden i Trång och Mo, Alsen (Z) Olof Nilsson (Herr Ola) som levde 1583 -1656.
Med hälsningar, Björn Kämpe bjorn.kampe(at)adm.umu.se

Nr 83 (23 maj 2000)
Jag forskar på resande och har en fråga som kanske någon Jämtlandsforskare vet något om. Söker uppg. om ANNA MARIA JOHANSDOTTER och "Mästaren och hästskäraren" OLOF CHRISTIAN NORD. Detta par får en son i Ljusnedal 31/7 1805. Barnet döps till Jacob och dör samma dag. I kyrkboken står att föräldrarna är från Jämtland. Vid ungefär samma tid finns vallackaren Jacob Nord m. fam. i Frösö förs. Han är ev. son till O.C. Nord i ett tidigare äktenskap? Hustru då är Margareta Andersdotter. Hon lever i Huddunge (U) till 1817 så tydligen överger Olof Christian Nord henne. Men det finns en uppg. att DETTA par fått en son, Fredrik, i Stugun under senare delen av 1700-talet.
    Anna Maria Johansdotter var min mmmmm, hon dog i Söderbärke (W) och med de uppg. om ålder som angavs då bör hon varit född c:a 1771. "Maken" var betydligt äldre. Den första uppgift jag har om henne är att hon får detta barn i Ljusnedal, sedan ingenting tills hon och Olov Christian Nord "dyker upp" i Söderbärke (W) 1817. Jag är tacksam för alla uppg. om de nämnda personerna.
/M.v.h. Gudrun Nielsen

Nr 82 (23 maj 2000)
På Stafsgård, Norderåsen, Häggenås fanns under åren 1712 till 1776 två kvinnor som båda hette Märeta Carlsdotter. Den ena var född 1702 och den andra 1712. Båda förekommer som dopvittnen till många av släkt och grannars barn och tycks ha levt nära varandra genom livet. Båda dör inom samma vecka och båda begraves samma dag den 6:e jan.1776. Kan inte hitta någon av dem i Häggenås födelsebok så födelseåren är baserade på uppgifterna i dödboken (74 resp. 64 år gamla.)
   Min undran är om någon känner till om de var släkt, eller rent av syskon? Den äldre var dotter till Carl Persson och Häggwid Andersdotter på Stafsgård.
/Lennart Persson
   SVAR:
(5 dec. 2000)
De två dödsnotiserna (skrivna av samma hand) i kyrkboken för "änkorna Märeta Carlsdotter" avser en och samma person. Någon husförhörslängd för den här tiden finns inte, däremot en mycket bra kommunionlängd. Där påträffas endast en Märeta Carlsdotter i Stavsgård (Häggenås DII:1 s. 26). Enligt kyrkoräkenskaperna betalas också testamentspengar bara för en Märeta C. I dödboken är den första aktuella notisen tydligt överstruken. Där uppges dödsdatum vara 27/12 1775 och åldern 74 år-1 månad. I den senare är motsvarande uppgifter 2/1 1776 och 64 år. Hustru Märeta var gift tre gånger och får sju barn åren 1726-1740. Uppenbart är den yngre åldersangivelsen felaktig. I synnerhet som hennes mor Räggiel (ej Häggwid) Andersdotter avled 1718 i en uppgiven ålder av 64 år och 9 månader.
   K G Eriksson, Uppsala

Nr 81 (22 maj 2000)
Jag söker upplysningar om Olof (Grott-Olle) Anderssons hustru och hennes föräldrar. Hon hette Cherstin Jönsdotter och var född 1795. De var bosatta i Side i Oviken. Grott-Ole föddes i Side 12 nov. 1792.
/Margareta Paulsson
   SVAR:
(22 april 2001)
Kerstin Jönsdotter, född 1795 8/1, var dotter till Jöns Gran och hans hustru Karin Andersdotter i Funäs, Myssjö sn. Vid tiden för hennes födelse var föräldrarna bosatta i Sanne och Hackås sn. Församlingen ifråga saknar födelseböcker för denna tid.
K G Eriksson kge(at)spray.se

Nr 80 (22 maj 2000)
I am searching for my gg-grandmother and her family, known to have come from Alsen, Jamtland. This is what I know: Anna Brita ERIKSDOTTER (Eriksson) Born: Abt 1830, Alsen, Jamtland. Died: Abt 1961-1863, Stockholm - according to family story. Married: Abt. 1853, Alsen, Jamtland. Spouse: Per Eric HINDORFF.
   Parents of Anna: Father: Ers or Eric PERSSON. Mother: Brita PEHRSDOTTER. Children (Barn) of Anna ∓mp; Per Hindorff: 1. Per Gustaf HINDORFF - b.23 Jan., 1856, Stockholm 2. Adolphus Fredrick HINDORFF, b. 1860, Stockholm
   This is all I know regarding Anna. Thank you very much.
/Teddie Anne Stueber

Nr 79 (22 maj 2000)
Jag söker en garvarlärling Påhlstedt född omkring 1867 och uppgiven vara bosatt i Mattmar 1896. 1896-09-20 fick han en son Ole i Norge med Lorentine Berntine Antonsdotter. Uppgift om förnamn på Påhlstedt saknas. Jag hoppas, att någon träffat på den sökta personen.
/Wido Lith

Nr 78 (22 maj 2000)
Hans Nelson born 25 Dec 1865 Jamtland married 10 March 1894 to Mary Matilda Stangerholt born 15 April 1868 Norway, came to America 1910. Hans' father was Nels Pearson of Jamtland. Mary's parents were Martin Stangerholt and Margaretha P. of Norway. Can anyone help me find the ancestors of Hans Nelson and Mary Matilda Stangerholt? Thankyou.
/Betty Ashley, California

   SVAR:
(20 Okt 2005)


Nr 78 (22 maj 2000)
Hans Nelson born 25 Dec 1865 Jamtland

(Jag vet att detta är en gammal efterlysning, men hittade dessa personer på den nya skivan Emibas.
Bilden är från Jämtlands Ministralböcker (cd) och från GenLine, hoppas du har emailadress och kan skicka bilderna vidare)
Inga-Lill

Nilsson, Hans
Bonde (married man)

b. 12/25/1865 in Åre, Jämtlands län (Jämtland)

Emigrated 4/30/1910
from Viken, Åre, Jämtlands län (Jämtland)
to California, USA

Source: Household Examination Roll, vol. Åre AIIa:2, p. 526; Migration Roll, vol. Åre F:2

Emibas migration file ID: Åre Z 1910 007

Un-normalized versions:

Place of destination: Kalifornien
Country of destination: Förenta Staterna

Nilsson, Märit Mathilda
Bonddotter (unmarried woman)

b. 8/24/1895 in Åre, Jämtlands län (Jämtland)

Emigrated 4/30/1910
from Viken, Åre, Jämtlands län (Jämtland)
to California, USA

Source: Household Examination Roll, vol. Åre AIIa:2, p. 526; Migration Roll, vol. Åre F:2

Emibas migration file ID: Åre Z 1910 008

Un-normalized versions:

Place of destination: Kalifornien
Country of destination: Förenta Staterna
--------------------------------------------------------------
A sister of Hans is going to Minnesota
Post 349

Nilsdotter, Ingeborg
Arbetardotter (unmarried woman)

b. 1/19/1872 in Åre, Jämtlands län (Jämtland)

Emigrated 5/10/1889
from Vik, Åre, Jämtlands län (Jämtland)
to Minnesota, USA

Source: Household Examination Roll, vol. Åre AI:11, p. 296; Migration Roll, vol. Åre C:7

Emibas migration file ID: Åre Z 1889 031

Un-normalized versions:

Place of destination: Minnesota
Country of destination: Amerika
--------------------------------------------------
The family from the 1890 cd
Persson, Nils 1836 Far
Hansdotter, Märit 1836 Mor
(Barn), Hans 1865 Barn
(Barn), Anika 1868 Barn
(Barn), Anna Märta 1875 Barn
(Barn), Per 1875 Barn
(Barn), Kristina Elisabeth 1877 Barn
Persson, Nils
Arb.

f. 1836 i Åre (Jämtlands län, Jämtland)

Gift man, far i familjen

Wik
Åre (Jämtlands län, Jämtland)

Födelseort i källan: Åre
--------------------------------------------------
1900

Nils Persson, f. 1836, Arbetare widowed
Per, f. 1875, Arbetare
Anna Martha, f. 1875
Kristina Elisabeth, f. 1877

--------------------------------------------
Hans family 1900

Hans Nilsson, f. 1865, Arbetare
Marie Mathilda Mortimersdotter, f. 1869
Födelseförsamling: Meråker Norge
Födelseland: Norge
Märit Mathilda, f. 1895
Nelly Betty, f. 1898


/il.j(at)telia.com Inga-Lill Johansson

Nr 77 (22 maj 2000)
I am looking for any information on Arne Larson (b. 9/14/1845 in Valer, Salor, Norway) and wife Ingeborg (b. 1851?) who lived in Föllinge, Jamtland. They were most likely married prior to 1873 (birthdate of their first child). They came to Kittson County, Minnesota in 1889.Any information or direction would be greatly appreciated.
/Ashley Larson Ham Lake, Minnesota
   SVAR:
(23 maj 2000)
Arne Larsen, born 26 septemer 1846 in Solör Norway. Moved to Sandviksjön 1869-11-22 Worker in Sandviksjön to 1873. From 1875 to 1889 Farmer in Sandviksjön, Föllinge. Emigrated to N.America with his family, wife and 9 children, 20 april 1889.
   Married 1870-10-03 in Föllinge to Ingeborg Hemmingsdotter, born 19 april 1851 in Sandviksjön, Föllinge. Children: Lars, born 11 november 1870. Hemming, 25 mars 1873. Regina Kristina, 6 january 1875. Emma, 25 mars 1877. Olof, born 30 mars 1879 dead 21 april 1879. Olof, born 5 december 1881. Anna Olivia, 22 september 1883. Peter Justinus, 21 december 1885. Anton Leonard, 27 february 1887. Maria Viktoria, 28 april 1888. All children born in Sandviksjön.
   Sources: Föllinge: AI:8 s.172; AI:9 s.254; AI:10 s.279; B:1 s.11 utfl.
Torsten Isvén, Ottsjön Föllinge torsten.i.sven(at)krokom.mail.telia.com

Nr 76 (15 april 2000)
Jag söker bakgrund till Erik Andersson, född 1764-05-03 i Revsund, finns inte i någon hfl.längd eller i födelsebok för Revsund. Erik var bosatt i Västby, Helgum sn, gift där 1788-11-23 med Märta Greta Paulsdotter. Erik avled i Västby 1831-05-08.
Mvh Lars Hansson

Nr 75 (15 april 2000)
Israel Olofsson was married 23 Oct 1808 in Froson, Jamtland to Brita Pehrsdr. Israel's birth date is 26 Feb 1779. Brita's birth date is 26 Sep 1777. Can you tell me where they were born and who their parents were?
Thank you. Tom Sederberg
   SVAR:
(7 dec.2000)
Israel Olofsson´s wife Brita Persdotter´s parents were the crofter Per Persson (1738-1795) and his wife Märeta Persdotter (1739-1781) in Slandrom.
   K G Eriksson, Uppsala

   SVAR:
(19 juli 2000)
Hello! this is exactly what I am looking for too. They lived in Kungsgården, Frösö when they was married according to the book of marriages, but it doesn't say where they came from. Israel was my husbands "morfars farfars far", so perhaps you are a ralative.
   Regards, Inga-Lill il.j(at)telia.com

Nr 74 (26 mars 2000)
Har någon hittat uppgifter om bonden och torparen Olof Andersson, född 1783-08-13 i Sidsjö, Bodsjö s:n ohh Ingeborg Persdotter, född 1792-01-01 i Hunge, Bodsjö s:n efter 1826? De gifte sig 1808-06-12 i Bodsjö sn. Olof var bonde i Hunge ca 1808-1817 och i Sandnäset, Hackås sn 1819-1825. Därefter är han torpare i Sidsjö, Bodsjö sn från 1825. Efter 1826 blir det en lucka i hfl för Bodsjö på 12 år. Jag har inte hittat några uppgifter om deras död i kortarkivet i ÖLA.
/Robert Andersson i Hägersten
   SVAR:
(7 dec.2000)
Olof Andersson med familj flyttar omkring 1829 till Grönviken i Bräcke. Med de yngsta barnen drar de vidare till Ångermanland och 1836 befinner de sig i Högsjö församling. Jag har dessvärre inte lyckats hitta paret i någon husförhörslängd efter tiden i Bodsjö. Hustrun Ingeborg [född i Revsund, ej i Bodsjö] avlider som änka 1858 26/10 i Häggdånger, men eftersom hon inte var kyrkskriven där, har uppgiften förmedlats till Bräcke och förts in i kyrkboken därstädes med hemort Grönviken. Sannolikt har familjen av någon anledning hamnat utanför kyrkoskrivningen.
   En uppföljning av deras många barn ger följande: Ingeborg f.1809 (gift med torparen Anders Jonsson i Stugusjön, Bräcke), Gölin f.1812 (gift med sin svåger korpralen Magnus Blom i hans senare gifte), Catharina f.1815 (död ogift 1878 i Grimnäs; hennes bouppteckning ger inga släktupplysningar), Ingeborg f.1818 (gift med korpralen Magnus Blom i Grimnäs), Lisbet f.1820 d.1824/25, Kerstin f.1825 (okänt öde), Anders f.1827 (tog namnet Hamrén och blev skräddare i By, Häggdånger), Per f.1827 (båtsman i Häggdånger med namnet Flög), Olof f.1830 d.1830, Lisbeta f.1832 (gift med bonden Anders Häggmark i Antjärn, Häggdånger) och Olof f.1836 28/2 (född i Högsjö, skräddargesäll en tid hos brodern med namnet Sellin).
   Karl Göran Eriksson

Nr 73 (12 mars 2000)
Jag forskar om släkten Prestberg, men nu det har blivit stopp. Göran Prestberg, född 1725 (var?) död 1773, vigd med Lisbeth Jönsdotter, bodde på torp 32 vid Fröå gruva, Huså. Men jag hittar inte var han kom ifrån. Är det någon som snubblat över honom någonstans?
Tacksam för hjälp. Agneta Prestberg
   SVAR:
(28 jan. 2001)
Enl anteckningar av en avliden släkting fanns det en Göran Prestberg, f 1726 19/11, d 1773. Född i Falun, son till Henrik Lütken på Prästtäkten, bergsman och bergsnämdeman, född 1680-talet, död 1730, gift med Anna Göransdotter-Berg, Falun, f?, d 1729. Sju barn i äktenskapet av vilka Göran var yngsta och blev som framgår föräldralös i 3-4-årsåldern. Ansvarig för Görans uppfostran blev en av faddrarna, Daniel Theel, köpman och rådman i Falun, gift med Maria Göransson-Berg (moster till Göran?).
   1748 värvades gruvfolk i bl a Falun till den nyöppnade gruvan i Huså. Bland de nyinflyttade finns Göran Prästberg f 1726. Var han kommer ifrån framgår inte av anteckningarna i kyrkboken vid husförhör i Huså 1748, men han var i sällskap med Falu-bor och namnet är säkerligen taget efter Prästtäkten. Henrik Lüttkens far (Görans farfar) var Herman Lüttken, f?, d 1707, handelsman (kopparhandlare) av tysk börd, inflyttad till Falun från Stockholm i början av 1680-talet. Erhöll burskap i Falun 1683. Hoppas att detta är av intresse.
Sune Fredrikson sfredrikson(at)yahoo.com

Nr 72 (12 mars 2000)
Søker opplysninger om en mann med navn Bock som ble gift 11/5 1727 med Elisabeth Jonasdatter f. 15/4 1690 datter av Jonas Nederberg og Kristin Jakobsdatter, d.1774 Silje/Rødøn. De hadde en sønn Hendrich f. 8/10 1728 som ble gift med Marit Olofsdatter f. 27/7 1746 Åre (?), datter av Olof Pålson og Lisbeth Andersdatter.
   En sønn av dem, Anders f. 1775 muligens i Huså, ble gift med Martha Eriksdatter f. 1783 i Verdal. Hvis noen har opplysninger om denne familien Bock er jeg svært takknemlig for svar.
/ John-Harald Gaarder Aune
   SVAR:
(26 mars 2000)
Jag förmodar att du med Henrik Bock menar den Henrik Johansen Hallemsvald som dog 20/12 1801 på Hallem nedre (gård nr 34) i (Stiklestad?) i nuvarande Verdal kommune. (Uppgiften tagen ur Verdal historielags databas.) Henrik var gift 1. den 8/11 1761 i Undersåker sn med änkan Brita Ersdotter från Huså i Kall sn. Brita dog 45 år gammal den 15/5 1769 i Huså, Kall sn. Henrik och Brita fick 2 barn. Henrik gifte sig 2. 28/10 1770 i Kall med Merit Olofsdotter från Nordhallen, Åre sn. De fick 6 barn, bl a Anders f. 23/8 1775 i Huså, Kall sn.
   Henrik var dräng, kolare, bruksarbetare och smältare vid Huså kopparverk i Kall. 1783 bebodde de brukstorpet nr 9 i Huså. Han och familjen avvek från bruket 1783 och de fanns därefter ett tag på Åsan i Indalen, Vuku sn. Henrik hade (minst) två bröder, Anders och Petter. Anders rymde 1760 med familjen från Huså till Norge. Petter rymde från Huså till (Norge 1762). Jag för min del är lite tveksam till om du har rätt föräldrar till Henrik Bock! Du kan läsa om dem i boken Gösta Ullberg: Huså Bruks historia (Östersund 1967). Boken kan troligen lånas från länsbiblioteket i Östersund via fjärrlån.
/ Janne Högdin janne.jamt(at)telia.com

   SVAR:
(26 mars 2000)
Henrik Bock hade i sitt senare gifte med Märet Olofsdotter sonen Anders, född 1775 23/8 i Huså, Kall. Vid dennes födelsenotis är anmärkt: "Norje". Identifieringen av Henrik Bock som son till Elisabet Nederberg och en okänd "Bock" är förvånande, med tanke på de för övrigt korrekta uppgifterna. Elisabet blev helt riktigt gift 11/5 1727, men ej med någon "Bock", utan med trumpetaren Johan Hindrich Ruchteschell. Med denne hade hon bl.a. sonen Hans Hindrik, född 1728 8/8. Den sistnämnde finns i Jämtlands regementes mönsterrullor (med faderns efternamn) från 1743 till 1757, då han som korpral fick avsked. Något sakligt skäl till att Hans Hindrik Ruchteschell senare skulle ha kallat sig Henrik Bock kan jag inte se.
/Karl Göran Eriksson kge(at)spray.se

Nr 71 (12 mars 2000)
Jag forskar i min mans anor. Försökt lösa paret Märet och Olofs anor. Märet Larsdotter föddes i Hackås år 1811-08-18. Problem är lucka mellan 1734-1814 i Hackås födelsebok. Har försök i Härnösands Landsarkiv. Är det nån som kan hjälpa mig att lösa det här?
   Har en Olof Östman f 1816-09-03. Enl Hfl Marby AI:4 136 v föddes Olof i Marby. I Hfl hittade jag Olofs fru och sonen. Men hittade inte Olof i Marbys födelsebok. Har letat. Det var svårläst handstil. Nå´n som kanske vet och kan ge mig uppgifter eller tips så är jag väldigt tacksam.
Mvh, Anita Svensson
   SVAR:
(26 mars 2000)
Märet Larsdotter föddes i Gärde, Hackås av dåvarande bonden Lars Jonasson och hans hustru Karin Aronsdotter (se Hackås AI:3 s. 25v).
/Karl Göran Eriksson kge(at)spray.se

Nr 70 (12 mars 2000)
Jag söker mer upplysningar om visitatören vid Duveds gränstull, Johan Ekholm, född 1750 och som fick en dotter vid namn Charlotta (Ekholm), född 1797 6/6, död 1871 4/1 i Funäsdalen.
   Hennes mor var Brita Kristina Wagenius, född 1773 29/9 och död 1854. Dessa två var tydligen inte gifta. Han försvinner spårlöst från församlingen utan vidare information om vart. Finns det någon som kan hjälpa mig med mer information om vart han kommer ifrån eller har tagit vägen så vore jag tacksam.
Hälsningar, Tony Jonsson.
   SVAR:
(26 mars 2000)
Bruksinspektorn Johan Ekholm vigdes 25/10 1795 i Tännäs med jungfru Brita Christina Wagenius. Samma år, 12 december, föddes deras dotter Margareta Johanna i Funäsdalen. Inga fler barn till dem kan påträffas i Härjedalens (eller Jämtlands) födelseböcker. Jag drar slutsatsen att de flyttat från Härjedalen till hittills okänd ort, men att Brita Christina som änka återvänt med sina två döttrar. Ekholm omtalas dessvärre inte i "Ljusnedals bruks krönika" av E.Alfred Jansson (1958). Uppgiften att han varit/blivit visitör i Duved ställer jag mig frågande till.
   En framkomlig väg att finna svar på frågan om hans härkomst kan vara att undersöka dotterns dopvittnen. Av dessa var följande "utsocknes": Handelsmannen Henric Salsten i Sala, bruksinspektorn Johan Eric Ekstedt vid Säter på "Nyhshytte bruk", fru inspektorskan Maria Charlotta Watz och mamsell Anna Christina Ekholm i Stockholm.
/Karl Göran Eriksson kge(at)spray.se


Högt ärade släktforskare!
   Följande upprop kommer av ett forskningsprojekt som jag (Sven Olofsson) planerar på Mitthögskolan. Har någon/några släktforskat i trävaruhandlarsläkterna Näs, Elf, Sundin, Wikström i Mårdsjön, Röst, Nordin, Jonsson i Vaplan m fl, dvs de jämtländska trävaruhandlarsläkter som var etablerade med sågverk längs norrlandskusten, så är jag mycket intresserade av detta i mitt forskningsarbete. Är det någon trävaruhandlare som jag glömt är jag tacksam för rättelse och vidare information. Är någon/några intresserade av att hjälpa mig vill jag naturligtvis ge mera utförlig information om vad jag tänker använda informationen till.
Med ödmjuka hälsningar, Sven Olofsson

Nr 69 (20 februari 2000)
Har någon stött på Pehr Pehrsson f. 1763-07-25 i Loka, Älvdalen. Han mister både far och mor och flyttar från Loka någon gång 1770-1775, sannolikt till Medelpad. "Återfunnen" i 1787 i generalmönsterrullorna för Jämtlands fältjägarregemente som Recrüten Pehr Snell, rotens namn: Bodsjöbyn. Han gifter sig sedan med Gertrud Eschilsdotter i Anviken, Revsunds sn och sedan har jag allt under kontroll, men var fanns han under åren 1770-1787?
Karin Högberg

Nr 68 (20 februari 2000)
Jag saknar bakgrund till Per Hindriksson Edler född 23 april eller maj 1803 troligen i Näs. Finns i Måläng, Sunne, som fältjägare tiden 1821-1828, (även hans tvillingsyster Karin finns i Måläng) senare som Ryttare bosatt i Stackris, Sunne, dit hans mor Karin Persdotter kom 1828.
Sven Erik Nätell

Nr 67 (20 februari 2000)
Fra Jamtlands lan - kom på 1760 tallet to personer til Levanger området i Nord Trøndelag. Disse var sansynligvis født i Sverige - deres navn var Ane Lundberg født 1744 og Erik Johan Billstrøm. De var ektefolk da de i 1770 døpte sin datter Ana Lisa i Levanger kirke. I 1774 fikk paret en sønn som ble døpt Johan Peter - hvis skjebne er ukjent. Ana Lisa Billstrøm har etterslekt i Norge som søker opplysninger om forfedrene fra Sverige. Da dette er alt som er kjent, vil all informasjon som kan gi en ledetråd til hvor det bør søkes - mottas med stor takk !
Henrik A.Eddie
   SVAR:
(15 april2000)
Erik Johan Billström (hette egentligen bara Erik) föddes 1734 17/3 på Ström 2:2 i Arnäs, son till länsman Johan Billström och hans hustru Ingri Ranklef. Johan Billström är från Billsta nr 1 i Själevad, Ingri dotter till komministern i Nysätra, Daniel Randklef ohh Margareta Arctaedia.
   Hustrun Anna Lundberg är född i Härnösand 1744 17/5. De gifte sig där 1769 10/1, Erik var då vaktmästare och vice kanslist. Jag kan även hjälpa till ytterligare förfäder.
hälsar Per Sundin

   SVAR:
(26 mars 2000)
Vid en hastig betraktelse skulle man nog kunna anta att namnet Billström var taget efter Billsta i Hackås eller möjligen Bällsta i Frösö. Kanske det är av samma skäl som frågeställaren utan tvekan uppger sin eftersökte Erik Johan Billström som kommen från "Jamtlands lan". Jag ställer mig dock skeptisk till uppgifternas samtidighet av ett par skäl. Dels var det mycket ovanligt att allmogesöner i Jämtland begåvades med dubbla dopnamn före 1800-talet och dels tillkom Jämtlands län inte förrän år 1810. Namnet Billström har i landskapet vederbörlig tid, mig veterligen, endast burits av tre personer. Nämligen Per Billström, hans son Gunnar och dennes son Per, vilka alla var soldater i Frösö och Sunne socknar.
   Nu finns det också ett Billsta i Själevads socken, Ångermanland. Därifrån kom en Johan Billström som blev länsman i Arnäs socken. Han hade en son Erik, född 1734, om vilken det står: ".. försvann .. till Stockholm men återkom med hustru och tjänstgjorde som vice länsman ett år till 1773 då de flyttade till Norge" (Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915 s. 439, Teo och Per Sundin, Örnsköldsvik 1998). Här kan tilläggas att det uppenbarligen undgått bokens författare att Erik Billström med hustru befunnit sig i Norge redan ett tillfälle före 1773.
/Karl Göran Eriksson kge(at)spray.se

Nr 66 (20 februari 2000)
Jag söker min anfader Johan Petter Noræus f. 1803 i Norge. 1816 kom han till Strömbäcks glasbruk, Umeå lfs från Undersåker. Jag har inte hittat honom där. Finns det någon som kan hjälpa till? Finns även uppgifter på syskon, föräldrar etc? Var kom han ifrån?
Tacksam för hjälp. Malin Noréus
   SVAR:
(26 mars 2000)
Bokhållaren Lars Noræus i Hårbörsta och Åre (Undersåkers pastorat) hade en son Erik Gustaf, född 1761, vilken bosatte sig i Levanger och Tröndelag, Norge. Denne Erik Gustaf finns i 1801 års norska folkräkning med hustrun Judithe Margrethe Kroppe, 32 år gammal. Två av deras söner, Carl Petter och Erik Gustaf, finns sedermera upptagna hos sin farbror, inspektorn Johan Israel Noræus i Hårbörsta (se Åre AI:3 s. 18v). De kom sedan till Strömbäcks bruk, där Erik Gustaf blev inspektor. Att Erik Gustaf d.ä. även kan ha haft en son Johan Petter som följt sina äldre bröder i spåren, förefaller därför inte osannolikt.
/Karl Göran Eriksson kge(at)spray.se

Nr 65 (31 januari 2000)
Är det någon som känner till en man som kallades för Häger-Lars Persson? Han var född 1836-06-15 och var dräng i Hägra/Häste. Han var gift med Anna Ersdotter f. 1835-05-18 och de gifte sig i Rödöns församling 1862-05-18, fick en dotter Elisabet 1862-07-24. Är det någon som vet något om dessa så är jag tacksam för svar.
MVH Linda Ståhl
   SVAR:
(12 mars 2000)
Angående Häger-Lars Persson. Kanske en släkting till Per Häger f. Persson. Född 1789, död genom självmord 1825. Jägare för Hägra Rödön. Gift med Lisbeth Olofsdotter född 1790 död 1866. Per Häger var min morfars farfars far.
Hälsningar Bo Perman, Södertälje.
   SVAR:
(20 febr. 2000)
Lars Persson Häger var oäkta son till Olof Mällbergs dotter Lisbet i Ytterån, Näskott (Z). Lisbet tidigare gift med Hästjägaren Per Häger i Häste, Rödön (Z), som var född 1789 och dog 1825 20/6. Enligt prästen var Per Häger "fyllaktig", "så även på vigseldagen". Han tog sitt eget liv genom att kasta sig från färjan i Storsjön på väg till frösö läger. Hans kropp återfanns aldrig.
   Lisbet hade tre barn med Per Häger; Anna född 1818 14/1, Olof Sköld, född 1821 23/5 och Per Perman, född 1824 27/5, alla födda i Häste. När Lars Persson Häger föddes (fader okänd) var modern hela 46 år gammal vilket var något ovanligt. Lisbet död i Häste 1870 17/12. Lars Häger var Dragon och Odelstorpare i Kälabackskilen, Säter, Rödön (Z) där han även dör 1933 13/2 (han blev således tämligen gammal). Han var gift två gånger och fick totalt nio barn. Första hustrun, Anna Ersdotter var dotter till Soldaten Erik Flink i Näskott. Lars Hägers och Annas första dotter hette mycket riktigt Elisabet (Lisa), som i sin tur fick en oäkta dotter Anna Elisabet 1882 27/8 i Säter, Rödön. Fortsatt forskning kring deras barn kan du enklast utföra i Landsarkivet i Östersund.
Hälsade Björn Kämpe bjorn.kampe(at)adm.umu.se

Nr 64 (31 januari 2000)
Jag söker föräldrarna till Marget Svensdotter f 1772-12-20 enligt en uppgift i Mycksjön (Myggsjön) i Medelpad. Gift 1793-10-06 i Bräcke (C:1 sid 7) död 1809-12-31 i Åhn, Bräcke (C:1 sid 182/185). Marget var bosatt i Åhn, Bräcke.
/ Lars Hansson
   SVAR:
(20 febr. 2000)
Bondhustrun Margareta Svensdotter (1772-1809) i Ån var utan tvivel dotter till bonden Sven Persson i Myggsjön och Borgsjö socken. Sven Persson finns upptagen i dödboken för Bräcke och begravdes där år 1800 14/6 i en ålder av 58 år och 6 månader. Vem som var Margaretas moder känner jag inte till, men Sven själv torde ha varit född 1741 22/11 Revsund av Per Svensson (död 1779 i Borgsjö) och hans hustru Margareta Svensdotter i Stavre nr 1.
/Karl Göran Eriksson kge(at)spray.se

Nr 63 (30 januari 2000)
Har kört fast vid Nils Olofsson, f.1704 i Slotte, fadern bonden Olof Olofsson, moder Elin Månsdotter. Har fastnat vid Olof och inte arbetat med gårdar tidigare, så hur hittar jag vidare till gården de bodde på? Min tanke är att försöka följa gården och dess människor framåt i tiden.
/Hälsningar Sune Bohlin
   SVAR:
(30 jan. 2000)
Nils Olofsson övertog hemmanet Slåtte nr 2, i Alsens socken, år 1762 sedan fadern dött. Sådana uppgifter om fastigheter (köpare och säljare) finns i Domstolarnas lagfartsprotokoll (förvaras på Landsarkiven), i detta fall Offerdals tingslags häradsrätt. På Landsarkivet i Östersund finns ett register till lagfartsprotokollen c:a 1650-1840. Detta register är mikrofilmat och kan lånas från SVAR, som vanliga mikrokort. Själva lagfartsprotokollen är dock inte filmade, utan får läsas i orginalböckerna. Genom att jämföra gamla och nya lantmäterikartor kan man också konstatera om den ursprungliga gårdstomten finns kvar idag.
/ JLS

Nr 62 (27 januari 2000)
Borttagen

Nr 61 (27 januari 2000)
Jag söker uppgifter om födelseort och förfäder till Fältjägaren och Gratialisten Henrik Bly född 25 mars 1794, död 6 juni 1870 som bodde i Haxäng, Lockne socken, Jämtland. Söker även uppgifter om hans hustru, pigan Barbro Jonsdotter född 1802, död 14 augusti 1892, vigda den 26 mars 1824. Kan någon hjälpa mej med några uppgifter vore jag tacksam.
Mvh. Pelle Johansson
   SVAR:
(20 febr. 2000)
I Fugelsta (Marieby AI:1 s. 19v) fanns en dräng Hindrik Pehrsson f.1794, om vilken är antecknat: "Soldat i Haxäng". Han kan inte vara någon annan än den blivande soldaten Henrik Bly.
/Karl Göran Eriksson kge(at)spray.se

Nr 60 (27 januari 2000)
Kan inte hitta någon information om Olof Löfgren. Bodde troligtvis i Sveg. Christina Göransson f.13/8 1871 fick en dotter, Gerda Ingrid Kristina f.1/9 1889 tillsammans med Olof Löfgren. I husförhörsregistret står det att barnet är oäkta och Christina bodde vid denna tidpunkt hemma hos sina föräldrar i Glissjöberg. (hon hade två barn sedan tidigare, även de oäkta). Att fadern ska ha hetat Olof Löfgren har jag fått höra av Gerdas syster. Är det någon som kan hjälpa mig få reda på vem denne man var?
Mvh Sara Jägerhäll

Nr 59 (27 januari 2000)
Hej! Jag söker efter en Elma Eugenia Pettersson som skall vara född 1892-06-24 i Ragunda församling. Ni kanske kan hjälpa mig? Hon gifte sig 1917 i Revsund med Lappfogden i Jokkmokk (Norrbotten) Klas Axel Laurentius Österberg. De flyttade från Revsund 1918-01-10. Enligt vissa i släkten så skulle Elma vara en Brukspatronsdotter? Tack för all hjälp!
/ Ida Enberg

Nr 58 (27 januari 2000)
Jeg ser at mange flyttet fra Ströms sokn i Jämtland til Vefsn i Norge på 1600 -1700-tallet: Var det også Storm-slekt som flyttet ut på 1600-talet? Jeg mistenker at min ane Lars Svendsen Storm, f. Vefsn, 19/7/1683, (senere prest i Fredrikshald, Norge, der han var aktivt med og kjempet mot Carl XII) kan komme fra Jämtland og at hans far Svend Storm flyttet ut. Kan noen hjelpe med å finne Svend Storm?
Vennlig hilsen / Kai Werner Östreng
   SVAR:
(27 jan. 2000)
Någon "släkt" med namnet Storm är inte känd från Ströms socken på 1600-talet. Däremot fanns en soldat där, omnämnd i rullorna 1666, -69 och -72, med namnet Abraham Persson Storm. Denne var född i Själevad, Ångermanland. Jag känner heller inte till någon "lämplig" Sven, som kan ha flyttat ut från Ströms socken vid denna tid. Utan att känna till mer om denne Sven Storm blir det tyvärr svårt att spåra honom i Jämtland.
/Georg Hansson g.hansa(at)mbox300.swipnet.se

Nr 57 (27 januari 2000)
I oktober 1787 gifter sig Christina Margareta Rothling med fd. Fältväbeln Anders Gösling. De bosätter sig i By i Håsjö sn. Hon har tidigare varit gift med Skräddaren / Skomakaren Karl Lindberg. Hon fick åtminstone fyra barn med Lindberg under tiden (ungefär 1758-1766) de bodde på Backen i Brunflo sn. Efter Lindbergs död ? flyttar hon till Ragunda där hon tjänstgör som barnmorska. Kan någon vänlig själ hjälpa mig att identifiera denna kvinna. Vem är hon och var kommer hon ifrån?
Med vänlig hälsning, Tomas Sahlin

Nr 56 (28 november 1999)
Är det någon som under er släktforskning har snubblat över Paul Bertini Pederssen f 1863 Norge Levanger, gift med Märta Nilsdotter f 1864 i Åse. Ett namnbyte har skett från Pederssen till Fhanér alternativt Faner. Paul Bertini Pederssen är min farfars far. Farfar Leo Fhanér f 1894-12-30 i Alsen.
Margareta Fhanér, Malmö Släktforskarförening.
   SVAR:
(27 jan. 2000)
Din farfar Per Leo, född 1894-12-30, hade en bror Nils Thure, född 1891-08-23 och en syster Betty Maria, född 1888-12-07, samtliga födda i Åse, Alsen (Z). Deras mor Märta Nilsdotter född 1864-01-09 i Åse, Alsen (Z) av torparen Nils Olofsson o h h Märta Larsdotter. Märta Nilsdotter hade en tvillingsyster Anna, som dock dog ung och en halvbror Lars Olof (moderns s.k. oäkta son före äktenskapet), som blev endast 26 år gammal. Märta Nilsdotters farfar Olof Nilsson (av Bång-släkten från Kjösta i Alsen), var bonde och kyrkvärd i Trång, Alsen (Z) och gift med Anna Gunnarsdotter från Svensta i Undersåker, i sin tur på farsidan av Falck- och Östlindersläkten från Östbacken, Alsen (Z) och på morsidan av släkten Bedin från Hovermo, Myssjö (Z). Anna Gunnarsdotter, som kallades "Anka i Trång", var således av något "finare" släkt än de vanliga bondkäringarna i trakten.
   Märta Nilsdotters morfar Lars Jonsson var bonde och konstnär i Åse, Alsen (Z) men var född i Tullus, Näskott (Z) medan hennes mormor Märet Ersdotter var från Ede, Alsen (Z). Det är således genuin jamtsk bondesläkt på Märta Nilsdotters sida och en av de "gårdar" du härstammar från kan du se helt intill E 14 i Åse på höger sida, en fastighet som numera Åse byalag har rustat och som den kortaste årstiden i Jämtland är sommarcafé (kallas Jo-gården i byn). En annan gård som tillhört dina anfäder ligger helt norr om denna (kallad Johan-Mass-gården).
Hälsningar Björn Kämpe bjorn.kampe(at)adm.umu.se

   SVAR:
(16 dec. 1999)
Skräddaren Paul Bertil Fanérs son Leo hade en äldre bror Ture, som var granne med mig i Trångsviken. Han var sågverksarbetare och hade bl.a sönerna Rune, Sixten och Sten-Arne. Sixten byggde en villa, granne till sin föräldrar. Ture var gift med Magda Tisell från Hotagen, som ännu lever vad jag vet, över 100 år gammal. Paul Bertil Fanér gifte sig med Märta Nilsdotter från Åse i Alsen. Hon var bl.a. en ättling till "Herr Ola i Trång".
    Föräldrarna till Paul Bertil kan man få genom att skriva till Statsarkivet i Trondheim. De gör kortare undersökningar under 45 minuter gratis. Adressen är: Statsarkivet i Trondheim, Postboks 2825 Elgesaeter, N-7002 Trondheim, Norge.
/ Wido Lith widolith(at)hotmail.com

Nr 55 (28 november 1999)
Min tipp-tipp-tipp-oldefar het Samuel Ingebrigtsen Værket (Wennberg), konfirmert Bakke, f 2. okt 1774 i Ljusnedals Bruk. Han utvandret til Tröndelag. Om hans mor står det i mitt slektstre at hun het Anna Samuelsd Wennberg, datter av overmasmester Samuel Godtleb Wennberg og Anna lisa Grönberg. Her mangler jeg alle fødselsdata. Om hans far står det kun (endast) fornavn: Ingebrigt. Jeg setter pris på alle opplysninger dere kan hjelpe meg med.
Vennlig hilsen/ Brian Kristian Wennberg (Ingebrigtsson?), Oslo.
   SVAR:
(20 febr. 2000)
Samuel Ingebrektsson föddes 1772. Föräldrarna var Ingebrekt Persson och hans hustru Anna Samuelsdotter. Samuel finns upptagen i födelsböckerna både för Ljusnedal och Tännäs. Enligt den förra född 22/10 och enligt den senare född 15/10. Vid Ljusnedals bruk fanns en smed och masmästare Samuel Grönberg med hustru Anna Larsdotter, som torde kunna vara Anna Samuelsdotters föräldrar.
/Karl Göran Eriksson kge(at)spray.se

Svar (25 Jan 2004)
Min tipp-tipp-tipp-oldefar het Samuel Ingebrigtsen Værket (Wennberg),

Personen som søker har ikke oppgitt noe mailadresse.Kunne gjerne tenke meg å komme i kontakt med han. Min tippoldemor het Wennberg før hun giftet seg (etterkommer av denne Samuel).

Samuel Godtleb Grönberg skal være født kom ca 1707 i Grønzinka, Österfernebo, Sverige. Jeg har dessverre ikke hans foreldre. Jeg lurer på om noe kirkebøker fra det stedet er lagt ut på nett. Sønnen Ingebrigt dro til Norge som smed, Mostadnmark Jernverk, Malvik, han var født ca 1743, Funesdalen, Sverige.
Etterlysningen 55 gjelder da hans sønn igjen Samuel Ingebrigtsen f.15.10.1772, Funesdalen, Sverige, han er min 3.tippoldefar. unne vært morsomt å komme i kontakt med andre som "forsker" på han, men "Nr.55"" som også har han som 3.tippoldefqar har ikke oppgitt sitt navn
/Vennlig hilsen Randi

-->

Nr 54 (28 november 1999)
Jag söker uppgifter om Anders Hägg, fältjägare, född 1806. Boende i Rödön. Kanske någon som vet något eller har själv, då kan vi ju byta.
MVH Peter Petersson

Nr 53 (24 oktober 1999)
Har fastnat med föräldrar till Lars Olof Henriksson född 8 febr. 1865, i Alanäs, Jämtland. Jag tror de hette Elisabet(h) Olsson och Henrik Ryd(h). Är tacksam för all hjälp så jag kan komma vidare.
/Gunilla Axelson
   SVAR:
(16 dec. 1999)
Gunilla. Är Lars Olof Henriksson möjligen född 1865-02-08 i Alanäs? Denne Lars Olof var son till Elisabet ev Olsson, född 1835-07-19 i Harrsjön. Lars Olofs hustru hette Margreta Erika Hansdotter, född 1871-06-15, död 1921-02-25. De gifte sig 1888-07-08 och fick Olga Gunilla Elisabet, född 1890-08-27, Gerda Margreta Teresia, född 1895-03-11, död 1974-02-05, samt fostersonen Per Anders Harald, född 1902-02-14. Han var son till Gerda Erika Andersson i Ringvattnet, född 1882-10-22. Jag har Elisabets föräldrar samt syskon, Även Margreta Erikas (f.1871) syskon. Om det är rätt Lars Olof Henriksson, hör gärna av dig så får du dessa också. Min källa är: "Alanäs socken", en förteckning över byarna av Birger Källberg.
Mvh, AnnBritt Sjödin. annbritt.sjodin(at)swipnet.se

   SVAR:
(24 okt. 1999)
Enligt Alanäs födelsebok C:3 s. 13v, är Lars Olofs moder "bondedottern Elisabeth Olofsdotter i Harrsjön", samt "såsom fader erkänt sig dräng Henric Larsson fr. Ny socken och Kärnberget i Carlstads län".
/Georg Hansson g.hansa(at)mbox300.swipnet.se

Nr 52 (20 september 1999)
I folkräkningen 1890 finner jeg: Sara Sivertsdotter, Hemförsamling: Hede, Hemort: Långa, Kontrakt: Jemtlands söder, Län: Jemtlands, födelseår: 1864, Norge, og ektemann Kristoffer Ingebrigtson, f.1862 Hede. De bor i Hushåll nr. 230 familie nr. 1.
   Jeg regner med at Sara er min slektning og at de dro til USA 18.mai.1891. Er det noen som hvet noe mer om slekten hans og hvor denne plassen er så er jeg takknemlig for svar.
Mvh Terje Erik Garberg
   SVAR:
(12 mars 2000)
Jag har en del uppgifter om Christoffer och Sara:
   Långå ligger i Hede socken, Härjedalen vid väg 84 (Röros-vägen) omkring 4 mil öster om Funäsdalen.
   Christoffer Ingebriktsson föddes 1862 30/3 i Långå, Hede sn som son till bonden Ingebrigt Olofsson och hans hustru Anna Margreta Andersdotter (hfl). Christoffer gifte sig i Hede sn 1890 6/6 med Sara Sivertsdatter (Vigselbok E I:2 sid 49). Sara var född 1864 11/4 i Nedre Stjördal, Norge (hfl). De tog flyttningsattest till Amerika 1893 8/5 (hfl).
   Fadern, bonden Ingebrigt Olofsson avled 46 år gammal 1872 15/8 i Långå, Hede sn (Död- och begravningsbok, F:1 sid 17). Modern, Anna Margreta Andersdotter var född 1825 3/12 (i Röros, Norge?). Hon hade varit gift tidigare och hade minst 4 barn i första äktenskapet. Ingebrikt och Anna Margreta fick minst 3 barn (hfl).
   Det finns en del oforskat om "Ingebrigts", men det här kanske räcker för att du ska se om du är på rätt spår! (Uppgifter som är tagna ur husförhörslängder (hfl) kan innehålla en del felaktigheter. De är sekundäruppgifter.)
/Janne Högdin janne.jamt(at)telia.com

Nr 51 (20 september 1999)
Borttagen

Nr 50 (20 september 1999)
Har fastnat i min forskning med föräldrarna till Olof Jonsson f. 1770-09-18 Håkansgård, Hackås, d. 1803-12-04. Jag har funnit att föräldrarna heter Jon Andersson f 1736-11-25, d. 1816-10-26 och Karin Olofsdotter f. 1734, d. 1809-06-13 - men där slutar spåren för mig. Har någon några uppgifter om dessa personer? Var de kommer ifrån osv. Jag är mycket tacksam för all hjälp jag kan få!!
Vänligen /Anna Byström
   SVAR:
(24 okt. 1999)
Håkangård ligger i Näs socken, inte i Hackås. Olof Jonssons föräldrar, likaledes bondfolk i Håkangård, var även de födda och bosatta i Näs. Deras födelsenotiser påträffas i Näs C:1 s. 46r resp. 44r.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 49 (20 september 1999)
Kan någon hjälpa mig med anorna till Ursula Mårtensdotter Offerdahlina, gift med en komminister vid namn Tuscherus i Ås. Dottern Anna Tuscherus var född 1650 och gift med bonden Anders Jönsson i Åskott, Ås sn (Z) och Annas bror, Daniel Tuscherus, var prost i Skön.
/Sven-Erik Svensson

Nr 48 (11 augusti 1999)
Alla som heter Gahlin/Galin som jag har träffat, har hört talas om ryktet att släkten kommer ifrån Ryssland. Jag har forskat i detta och funnit, att Gahlin/Galin rakt nedstigande led kommer ifrån Norge. Ingifta fruar har jag följt ända ned till 1430- talet på vissa grenar. Även där finner jag, att inget ryskt påbrå finns.
   Finns det någon som har uppgifter/källor ang. det ryska i släkten? Jag vill inte helt förkasta ryktet, ifall det ligger någon sanning i detta. Jag delar även gärna med mig av mitt material om någon är intresserad.
/ Mvh AnnBritt Sjödin

Nr 47 (11 augusti 1999)
I would like very much any information, in English, about Andrew Poulson born about 1840 and Marie Johnson, his wife, born about 1841. They came to the United States about 1884, with 6 children: Agnes born January 1870, John born January 1872, Paul born May 1874, Elizabeth, Marie born May 1879, and Emma Margaret, who was a baby when they emigrated.
   According to family members, and my faulty memory, they left for the United States from Offerdal, Jamtland. My grandfather, Harry Waldemar Poulson, told me that when he visited there, he found the grave for his grandfather, Andrew, so Andrew may have returned there (for unknown reasons) without his family, and subsequently expired. I appreciate any information anyone can give me. Thank you.
/Doris Poulson Burge, Las Vegas, Nevada, USA
   SVAR:
(24 okt. 1999)
I boken Vallrun och Dal av Hilding Johansson finns familjen beskriven. Anders Pålssons far Pål Andersson född 20/12 1810 död 1894 14/5, son till Anders Rörberg och h h Margareta Pålsdotter i Huse Häggenås. Anders mor hette Agnes Olofsdotter född 8/12 1804 död 9/2 1885, dotter till Olof Jonsson och h h Lucia Nilsdotter. De hade barnen Olof, född 4/10 1838, emigrerade till Nordamerika. Anders, född 23/5 1840, ägare till faderns gård 1872- 1883 varefter den efterfrågade familjen utvandrade. Pål, född 23/1 1843, Margret född 14/9 1846, Lucia född 29/4 1851. Mer finns att läsa i boken.
Ingegerd Olofsson

   SVAR: (20 sept. 1999)
Anders Pålsson (Andrew Poulson) o h h Maria Jonsson Nilsdotter (Marie Johnson) i mitt register. Familjen emigrerade till USA 1883 3/9 från Dal, Offerdal (Z). Med på resan följde deras sex barn: Agnis född 1870 30/1, Jöns 1872 29/1, Paulus 1874 4/5, Elisabet 1876 26/11, Maria 1879 25/5 samt Emma Margareta 1883 13/4, samtliga födda i Dal, Offerdal (Z). Maria Nilsdotter Jonsson har på mödernet anor från Erik Andersson, prost i Oviken (Z) på 1500-talet.
Björn Kämpe bjorn.kampe(at)adm.umu.se

Nr 46 (11 augusti 1999)
Jag söker information om Nils Olsson i Mörviken nr. 2 i Åre. Han dog 1645 enligt boken om Åres släkter som finns på landsarkivet. Har någon forskat i Åres genealogiska historia för perioden före 1645?
/Mvh Jerry Högberg
   SVAR:
(20 sept. 1999)
Den gård i Mörviken, som fr.o.m. början av 1700-talet fick nummer två i skattelängderna, hade tidigare ingen brukare vid namn "Nils Olsson". Under senare delen av 1600-talet var Knut Nilsson (död 1702) bonde på hemmanet. Han var son till företrädaren Nils Knutsson, vilket framgår av Undersåkers höstting 1689. 1645 års mantalslängd upptar på samma gård denne Nils Knutsson med bröderna Tyris (thòriis) och Olof (Olle) samt deras mor, änkan Märet (Marette). Hon var uppenbarligen änka efter den Knut Olofsson i Mörviken som kan beläggas bl.a. i korntiondelängderna för åren 1628, 1633 och 1640. I tiondelängderna från 1607 till 1623 skattar en Olof Nilsson för hemmanet. Han var troligen identisk med "Oluff N" i "Maruigenn" år 1600 (tiondelängd). Olof omtalas även som lagrättsman i domböckerna. Huruvida han var far till efterträdaren Knut Olofsson är ju både möjligt att sannolikt, men man bör vara försiktig och inte ta det för givet när ett sådant frekvent namn är inblandat. Mot mitten av 1600-talet bars nämligen namnet Olof av närmare 1/5 av den manliga befolkningen i Jämtland.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 45 (11 augusti 1999)
Söker uppgifter om masmästare Johan Johansson Waldeman ev. är född i Jämtland ? Han finns vid Kimo bruk i Oravais i Finland år 1748 och dör där 3/3 1798, då 75 år gammal . En trolig bror är Daniel Hindrich Waldeman f. ca 1721 i Jämtland . Alla uppgifter om persomer med namnet Waldeman är intressanta!
/ Bengt Wikström

Nr 44 (12 juni 1999)
Soldaten Olof Jonsson Hoffman f 1725 d 1809-01-24. Levde i Backe, Fjällsjö. Olof kommer till Fjällsjö från Jämtland. Är det någon som vet var i Jämtland Olof kommer ifrån och vilka som var hans föräldrar?
/Mvh Thomas Björklund

Nr 43 (24 maj 1999)
Jag efterlyser föräldrarna till Jöns Olofsson f 1715 d 1785-11-08 i Hallen, Hammerdal. Hans fru hette Ingeborg Olofsdotter och var från Stamsele, Ström. En dotter heter Beata Jönsdotter och var född 1754-06-12.
/Mvh Thomas Björklund
   SVAR:
(12 juni 1999)
Jöns Olofsson var bonde på ett kronohemman i Hallen (nr 7). Företrädaren på gården hette Olof Israelsson - det ser man i jordeböckerna. Enligt Hammerdals husförhörslängd (AI:2 fol.181v) har denne en son Jöns, "dragon", men där står varken födelseår eller ålder. Någon Jöns, Olofs son (född omkr. 1715) finns inte i Hammerdals födelsebok, men han kan ha blivit döpt i Ström. Många barn i Hallen döptes i Ströms kyrka, som låg närmare till än Hammerdals. (Men han finns inte heller i Ströms födelsebok, för där saknas många dop omkr. 1712-1715.)
   Kronans hemman gick ju inte i arv som ett skattehemman, men det hände att en son fick överta bruket efter fadern. I många fall framgår det av domböckerna, eftersom Häradsrätten skulle godkänna en ny åbo på kronohemmanet. Olof Israelsson dog 1750, enligt kyrkoräkenskaperna för Hammerdal, vol. LI:2, s.146. Och i Hammerdals dombok för vårtinget 1751 kan vi läsa i §14: "- - - kronohemmanet nr 7 i Hallen, hvilket Jöns Olofssons afl. fader Olof Israelsson en lång tid åbott - - -"
   Vem var då Jöns Olofssons moder? Enligt Hfl för 1740-50-talet (AI:2/181v) heter Olof Israelssons hustru "Karin Persdotter"; enligt Hfl 1716-27 (AI:1/302v) heter hon "Beata". Tittar vi i Kyrkboken (C:1) finner vi ingen av dessa bland de vigda - däremot finns Olof Israelssons två första hustrur med: Karin Ersdotter (1705) och Karin Abrahamsdotter (1706). Eftersom dödboken förs parallellt med vigselboken finner vi snart att Karin Ersdotter avled 1705 och Beata "Jonsdotter" 1728. Uppgiften om Karin Abrahamsdotters död 1713 finns endast i Kyrkoräkenskaperna (LI:1, s.178).
   Det bör alltså vara Beata Jons (eller Jöns-)dotter som är Jöns Olofssons mor, vilket också bekräftas av att Jöns döper sin första dotter till Beata. (Denna dotter föddes den 6/12 - inte den 12/6, och Jöns Olofsson avled den 16/12 - inte den 8/11.)
/Georg Hansson g.hansa(at)mbox300.swipnet.se

Nr 42 (24 maj 1999)
Jag efterlyser föräldrarna till Maria Persdotter (Pedersdotter), gift 1746-12-26 i Häggenås med Elias Jonsson-Edström. Före vigseln var hon piga i Karlsgården, Häggenås sn (Z).
/Sven Edvardsson
   SVAR:
(11 augusti 1999) Maria Persdotter var dotter till bonden Per Persson och hh Sara Eriksdotter i Österåsen nr 8 (=Karlsgården), Häggenås. En förklaring till hennes långväga gifte (Häggenås>Fors), var att maken Elias Jonsson var brorson till hennes styvfar, Salomon Eliasson i Österåsen.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 41 (24 maj 1999)
Jag undrar, är det någon som kan veta någonting om en herre vid namn Hans Amundsson? Han var född 1850-55 i Norge, och fanns i storsjöbyggden 1885-1890, (min mormor föddes 1888). Jag vet också att han 1902 i nov. emigrerade till Minnesota från Jämtland. Men jag kan inte hitta honom i Jämtland (har sökt igenom kyrkböckerna). Det närmaste jag kommer är en familj på Frösön som tydligen också var norrmän (folkr.1890).
/Mvh Claes-Göran Paulsson
   SVAR:
(11 augusti 1999)
Jeg har funnet en Hans Amunsen f. 1855 i Vestre Gausdal, Norge. Han ble 25. okt.1890 gift med Sigrid Anna Nilsdatter Aunet fra Sørli i Lierne, Nord-Trøndelag. Han og Sigrid bosatte seg på hennes heimgård og er nevnt i folketellingen av 1900. Hans døde 19. juli 1915 og fikk fem barn med Sigrid. Kan det være den samme Hans?
Svein Stensen srstense(at)online.no

Nr 40 (24 maj 1999)
Jag är intresserad av personer med namnet Silvernagel. Namnet förekommer i släktboken om Ljungå-Staafarna men då som ett ingifte i början av 1900-talet. Enligt Tore Nykvist på Åland förekommer namnet i finska Österbotten under 1700-talet Är det någon som vet något mer om personer med detta vackra namn så hör av Er.
/Hälsningar, Bengt Brügge
   SVAR:
(11 augusti 1999)
Jag har bland mina anfäder en Jean Silvernagel. Han fick 1721 dottern Maria Catharina, född i Artilleriförsamlingen i Stockholm. Hon gifte sig 1737 med styckjunkaren Mikael Milde som samma år transporterades som befälhavare till Frösö Skans. Maria Catharina och Mikael har många ättlingar i såväl Sverige som Norge.
Lars Nordwall lars.nordwall(at)telia.com

Nr 39 (19 april 1999)
Dragon Ifwar Andersson Söderqvist f. 1736. Jag söker förtvivlat efter möjlighet att fastställa var denne Ifwar var född. Han var dragon vid Jämtlands dragonregemente , Brunflo kompani 1754-ca 1780 med nr. 40 och 76, under denna tid bosatt i Gärde och Lunne, Brunflo. Hans hustru hette Kjerstin Enochsdotter, född i jan.1749. Hennes far hette Enoch Johansson f.1723 och moderns namn var Gölin Nilsdotter f.1720, bosatta i Gärde, Brunflo. Det finns en del som talar för att Ifwar kommer från Haxäng bl.a. att det finns ett dopvittne som heter Per Andersson bonde från Haxäng vid dop av en dotter till Ifwar och Kjerstin.
   Per Anderssons far som hette Anders Nilsson var också bonde i Haxäng. Ifwars patronymikon var ju Andersson. Ifwar Andersson Söderqvist köper en gård i Löfsåsen Lockne tillsammans med en Per Andersson år 1797, det är sannolikt så att dessa två är bröder. Alla uppslag och ledtrådar emottages tacksamt.
/Ivar Ivarsson, Kivik
   SVAR:
(2 maj 1999)
I ett arvskifte daterat 9/4 1764 efter hustru Gertrud Persdotter (död 1764 23/3) i Haxäng omtalas, förutom hennes efterlevande man Anders Nilsson, bl.a. sonen Ivar Söderqvist (se Brunflo tg F:2 nr 53). Ivars kompanjon från 1797, Per Andersson, kan dock inte ha varit hans bror med samma namn eftersom denne avled redan 1781.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 38 (13 april 1999)
Söker efter föräldrarna till Olof Sjöklyft, 1777-07-27 Klövsjö. År 1804 flyttade han till Tuna, Medelpad, ensam.
/Conny Ahlen, Sundsvall
   SVAR:
(2 maj 1999)
Den Olof som föddes 27/7 1777 i Klövsjö var son till bonddottern Gölin Olofsdotter i "Blybergsgården". Gölins födelsenotis finns dessvärre inte i kyrkboken eftersom ett blad saknas. Hon var emellertid född 1746 av bonden Olof Andersson och hh Ingrid Olofsdotter i Klövsjöbyn nr 2.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 37 (13 april 1999)
Jag efterlyser föräldrar till Jonas Ersson Elf, född 1848-11-16 troligen född i Ås församling, Jämtlands län. Han gifte sig 1879-11-16 med Magdalena Ersdotter, född 1853-01-17 Åsmundgården Lit. Tacksam för all information.
/Björn Jonsson, Västerås.
   SVAR:
(13 april 1999)  
Enligt Landsarkivets i Östersund "kortregister" (finns som mikrokort hos SVAR) föddes Jonas Ersson Elf i Rödöns församling; föräldrar: Erik Elf och Ingeborg Salmonsdotter i Utgård, Rödön.
JLS/Georg Hansson

Nr 36 (6 april 1999)
Jag har ett problem som jag undrar om någon forskare i Jämtland kan lösa? Har man några uppg. om en Anna Maria Johansdotter som 31/7 1805 får en son, Jacob, i Ljusnedal. Pojken dör samma dag. Hon bör leva med en valackare Olof (Christian) Nord. Det ant. att dessa båda kom från Jämtland. Om det är rätt kvinna borde hon vara född omkring 1771. Olof C. Nord är troligen av resandefamilj och har "en annan hustru" i Huddunge (U), men finns från 1817 i Söderbärke (W) med "hustru Anna Maria Nord".
    Dessa finns ej i mantalslängd eller vigselbok, och det bör väl vara svårt eftersom hans första hustru dör först 14/4 1817 och han får en son, Jacob, i november detta år - modern Anna Maria ant. då vara 46 år. Olof C. Nord är enl. militärpapper född 1753. Även artellerihantl. o. glasförare. Får en son, Fredrik, år 1791 i Stugun med hustru ett och tar ut pass för resa till Jämtland m. familj i slutet av 1790-talet. Lämnar sedan som det ser ut den första hustrun.
Om någon har de minsta uppg. om mina trassliga anor ärjag mycket tacksam.
M.v.h. Gudrun Nielsen

Nr 35 (6 april 1999)
Jag har hittat en soldatsläkting som jag går bet på. Enligt en släktbok här i Hälsingland var Anders Råbock född 5/10 1726 i Undersåker och dog 1814 i Änga, Arbrå socken (X). Har letat efter honom men utan resultat. Jag undrar om någon kan hjälpa mig? Är också väldigt intresserad av Karolinermarschen 1718-19 och dess strapatser.
Tacksam för svar. / Ulf Engström

Nr 34 (6 april 1999)
Jacob Lindbach, med familie, flyttet fra Jämtland til Flatanger i Nord-Trøndelag i 1645. Det er blitt sagt at han flyttet fordi han ikke ville sverge troskap til svenskekongen (hvem måtte det?). Det hevdes også at familien tidligere var kommet til Jämtland fra Thüringen i Tyskland. Et rettsdokument viser at Lindbachs datter Margrethe fikk Stiftsmannens hjelp til å drive inn utestående fordringer (god kontakt med off personer?).
    Både dansk-norske konger og svenske konger vervet tyske "elitesoldater" for å slåss mot hverandre. Svenskene tvangsrulleførte også tyske krigsfanger i sine styrker under kamper i Tyskland (ref. slaget ved Lützen i 1632) Prester, kjøpmenn, handverkere, bergverksfolk m. fl.
    Jeg er meget takknemlig om dere kan bidra til hvor det kan finnes opplysninger om fam Lindbach i Jämtlandske arkivalier (kirkebøker/folketellinger/militære ruller og lignende). Eventuelt gi meg tips om hvor jeg kan forespørre. Hva slags folk var de og hvor kom de fra?
Med vennlig hilsen
/Gunnar Myhre, BREKSTAD

Nr 33 (20 mars 1999)
Hej! Jag undrar om någon har lyckats hitta föräldrarna tiil Hans Prestrup, född 1727 i Norge, död 1797-11-22 i Umeå lfs. Hans son hette Hans Hansson-Gahlin, född 1768, död 1827-05-02. Släkten Gahlin har sedan bott och bor fortfarande kvar i Tåsjö. Tacksam för all hjälp.
/ AnnBritt Sjödin.

Nr 32 (6 mars 1999)
Jag söker anfäder till Jöns Jönsson Gård, född 1792, var antagligen fältjägare. Söker även anfäder till hans hustru Märtha Sparfeldt, född 17900712. Antagligen kommer dom från Ström. De gifte sig 1815 och har 6 barn. Hoppas någon kan hjälpa mig.
/Mari Sjölund
   SVAR:
(2 maj 1999)
En komplettering till tidigare svar: Jöns Gärd blev nybyggare på Trångåsen tillsammans med Olof Malm och Olof Ferm som var corpral i samma korpralskap som de övriga två. Från att ha flyttat till Stenviksstrand flyttade han upp till Vimmervattnet där släkten finns kvar än idag. Han slog av sin tumme när han var soldat och hade sökt om avsked. Märtha Sparrfeldt är från Ådalsliden eller Näsåker som det heter idag. Jag har tex ett köpekontrakt från 1820 där min förfader Olof Ferm köper 1/3 av Trångåsen av Olof Malm och Jöns Gärd.
/Sören Eriksson, SVAR-forskarcentrum, Ramsele soren eriksson(at)svar.ra.se

   SVAR:
(19 april 1999)  
Jacob Sparrfelts far finns det uppgift om i "Sidensjö-släkter och gårdar" och han var urmakare, född 1720 i Hudiksvall, gift i Sidensjö 1750 med Sara Jacobsdotter, vars far var en båtsman Wrång. Märta Sparrfelts morfar var nybyggare i Tjärn och här finns uppgifter om honom i "Anundsjö-släkter och gårdar", i byarna Hädanberg och Mellansel, dit fadern kom som sockensmed 1723.
/Erik Näslund 084481612(at)telia.com

   SVAR:
(20 mars 1999)
Jöns Gärd föddes den 21/7 1792 i Bredgård, Ström (Jämtland). Föräldrarna var dragonen Jöns Jönsson Roth (f. i Hössjön, Ström, 19/9 1767), senare torpare i "Hössjön eller Långåsen", och h.h. Walborg Carlsdotter (f. i Bredgård 1/10 1766); paret vigdes i Ström 26/11 1791.
   Märta Sparrfelt föddes den 18/9 1790 i Kläpp, Ådals-Liden (Ångermanland). Föräldrarna var Jacob Sparrfelt (f. 1756 i Sidensjö, Åml) och h.h. Sofia Mårtensdotter (f. 1766 i Tjärn, Anundsjö, Åml - då i Åsele, Lappland). Uppg. ur "Åseleborna 1764-1920" av KE Gavelin.
   Dragon Jöns Gärd och pigan Märta Sparrfelt vigdes i Ström 15/1 1815, Märtas bror Petter Sparrfelt var då torpare i Strand, Ström. Paret fick sex barn i Ström innan familjen år 1829 flyttade till Stenvikstrand, Ramsele (Åml).
/Georg Hansson g.hansa(at)mbox300.swipnet.se

Nr 31 (13 febr. 1999)
Önskar information om Göran Persson född i Köttsjön, Ragunda församling, 1772. Död 1827. Son till Per Göransson f. 1739 och Brita Jonsdotter. Göran Persson gifte sig med änkan Anna Olovsdotter och flyttade till Tjärnnäset, Fjällsjö församling. Är detta den person som sköt Västvattentjuven?
/Per Dahlström
   SVAR:
(17 maj 1999) - förkortat
Jag måste ge ett annorlunda svar än vad Lotta har gett. Som historien är berättad av Jan Lindström ifrån Gevåg - läs även Ravund år 1984 - så kan man inte säkert säga vem som dödade västvattentjuven, enligt den här historien som jag hört och läst så var det Göran Nilsson och Sven Jönsson i Fullsjön som sköt tjuven. Din Göran Persson F: 1772 var kusin med min Göran Nilsson F: 1774. Alltså var deras fäder Per Göransson F: 1739 och Nils Göransson F: 1741 bröder.
Helen Edin helen.edin(at)swipnet.se

   SVAR:
(13 april 1999)
Den som sköt västvattentjuven hette Ingel Eriksson född 1765. Göran Persson "kan" vara någon i släkten. 3 led längre bak fanns en dam som hette Katrina Elisabeth Göransson, född 1864. Min källa är ingen speciell, jag är släkt med dessa.
Lotta Holmberg lotta.holmberg(at)home.se

Nr 30 (31 jan. 1999)
Jeg etterlyser prestesønn Henrik Mogens Rytter fra Sveg. Født ca. 1600. Han flyttet muligens til Sunndalsøra i Norge; hans datter giftet seg i Sunndalsøra med en dansk prestesønn, Balchenborg. Hun het for Dortea født ca. 1630.
/Hilsen Siv Kr. Nerås
   SVAR: (20 sept. 1999)  
Enligt boken "Rytter-œtta frå 1600 - 1950" (Ragna Rytter/Svorkmo Prenteverk -Svorkmo 1956) var Henrik Mogensen Rytter son och således ej make till Elisabeth Jensdtr (d.1659-04-27 i Offerdal). Elisabeths far var Jens Hemmingson, präst i Oviken men född i Norge. Elisabeths mor var Ingeborg, dotter till Anders Henriksson Blix, som var präst i Rödön. Den Dorotea som enligt tidigare svar nämns i Offerdals dödbok torde ha varit Henriks syster Dorothea Mogensdtr Herdal (1618-1698).
   Enligt samma bok var Henriks far Mogens Pedersen Herdal son till Peder Nilson (Petrus Nicolai), som nämns som präst i Sveg 1573. Henrik var gift fem gånger, sist med Elen Michelsdotter född i Bjugn (Norge?), död 1710. I det äktenskapet fanns en dotter Dorothea (d 1689), gift (andra gången) med Jesper Lambertson Balkenburg, son till Sunndalsprästen Lambert Tönnesson Balkenburg.
Lars Stålberg stalis(at)alfa.telenordia.se

   SVAR:
(6 mars 1999)  
Henrik Rytter finns upptagen som son till kyrkoherden Mogens Pederssøn (Herdalinus) i Sveg (se Bygdén - Hernösands stifts herdaminne, del 4, s. 70). Denna uppgift har Bygdén i sin tur fått av den norske forskaren Henning Sollied, vilken hänvisar till en avskrift av "Bernhofterernes Familie-Bog" i W.Lassens samlingar i Norska riksarkivet. Att uppgifterna gått i så många led är ju högst otillfredsställande, varför man inte bör godta dem utan vidare. I sin "Skanke ätten" (Røros 1995, s. 477) ställer sig Roger de Robelin frågande om Rytter hör till Herr Mogens barn. Enligt densamme ska Rytter ha varit född 1590 och död 1672. Anledningen till de Robelins skepsis är sannolikt brister i kronologin. Mogens hustru Elisabet Jensdatter avled 1659 enligt bevarad gravsten och i dödboken för Offerdal omnämns en av Mogens döttrar, Dorotea, som född 1618. Barnkullen omspänner därmed, om uppgifterna är riktiga, alltför många år för att det ska vara troligt.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 29 (31 jan. 1999)
Jag har i Torps socken, Medelpad, en man Lars Fast 1750....-18160625. Jag vet inte varifrån han kommer. Namnet Fast leder tanken till båtsman eller soldat. Namnet förekommer inte i Västernorrland varför en möjlighet är att han kommit från Jämtland eller Hälsingland. Känner någon till namnet? Känner någon till en riksdagsman Frändén från 1800-talet?
/Tacksam för svar. Ulf Nilsson
   SVAR:
(6 mars 1999)
Namnet Fast förekom som soldatnamn i Jämtland, men först i slutet av 1700-talet och på 1800-talet. Man ska dock komma ihåg att soldatnamn generellt inte var ärftliga. Lars Fasts far behöver alltså inte nödvändigtvis ha hetat Fast.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 28 (31 jan. 1999)
I am searching for my Jämtland ancestors and hope that you will be able to help.
My Great-Grandfather, Per Olof Karlsson, b. 1839-05-28 in Lockne Parish (married in 1873) to Kerstin Larsdotter , b. 1846 in Marby Parish. Children: (my Grandfather) Jöns Petter Persson Ljungqvist b. 1874-03-10 ; Karl Laurentius Persson Wallsten, b. 1876-08-14 ; Olof Magnus, b. 1883-01-06 ; Erik Alfred, b. 1885-08-08 ; Johannes, b. 1890-01-24. Jöns Petter Ljungqvist married Regina Kristina Olofsson and they emigrated to N. America on 1906-06-15.
   I have been unsuccessful in obtaining any information about my Great-Grandmother, Kerstin Larsdotter or my Grandmother Regina Kristina Olofsson and this is the reason for this message. Through the kind help of Jan Lindström of the Ragunda Emigrant Project, I was able gain information about my male ancestors as well as find and meet my living relatives. I hope to make a return visit this coming fall to Jämtland and would very much like to find out something about my female ancestors.
/ Leona (Lundquist) Szkica, British Columbia, Canada
   SVAR:
(6 mars 1999)
When persons moved from one parish to another it was common that they were said to be born in the parish they had grown up in, or in the parish their parents for the time beeing were living in.
   In the parishes (including Marby) of central Jämtland only one Kerstin Larsdotter, born 1846, is to be found. She was from Brasta, Hallen parish and daughter of Lars Kjelsson and his wife Karin Enarsdotter. Hallen is situated very close to Marby. To follow up this couple could be a possible way. Karin Enarsdotter was born in Marby and perhaps they later relocated to her birth parish.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 27 (28 dec. 1998)
Söker upplysningar om Samuel Regnér, f 1722 i Grödinge, (D) (ej återfunnen där) och d 1798 15/8 i Häste, Rödön, (Z). Fadern skall ha varit kaplan. Gift före år 1755 med Margareta Tvetman, Stockholm. Enligt uppgift tidigare fartygsfältskär, därefter regementsfältskär i Östersund. Under åren 1755-1772 var han bruksfältskär på Huså Bruk, Kall (Z). År 1772 flyttade Samuel tillsammans med Carin Nilsdotter-Flink till Häste, Rödön, där han bedrev läkarmottagning fram till sin död. Med Carin har han två barn "Cajsa" Carin och Nils vilka finns med i bouppteckningen. Någon som känner till varifrån Samuel kommer, föräldrar m.m.? Vad hände med Margareta?
/Alla upplysningar uppskattas. Ingegerd Cronberg

Nr 26 (28 dec. 1998)
Jag efterlyser banvaktare som bott i banvaktarstuga 491 i Anviken, Revsund, från det den byggdes 1879 fram till 1940. Vem vet var jag får information om detta?
/Solveig Berggren
   SVAR:
(20 mars 1999)
Har Du provat med SJ Centralarkiv, tel 08-762 20 00 vxl, fax direkt 08-762 32 85.
/Sigvard Holmberg sigvard.holmberg(at)mail.bip.net

Nr 25 (9 dec. 1998)
Jag undrar om det finns någon som har träffat på Anders Andersson f 1755 i sin släktforskning och var han är född någonstans och eventuellt vad hans föräldrar heter. Han fick nybyggestillträdande (1786 21/3) i Silsjö (Silsjönäs).
   Anders Andersson f 1755 d 1839 17/3 Silsjönäs, Fjällsjö sn. Gift med änkan Dorotea Andersdotter f 1752 5/3 Eden Junsele sn d 1822 24/2 Silsjönäs, Fjällsjö sn. Dorotea var gift tidigare med Anders Ingelsson f 1749 23/9 Sil, Fjällsjö sn d 1783 3/5 Silsjönäs Fjällsjö sn.
   Kan nämnas att Olof Svensson född 1778 22/8 i Lockne, Bjärtrå sn dog 1856 2/4 i Silsjönäs, Fjällsjö sn. Upptogs som fosterson av bonden Anders Andersson född 1755 och hans hustru Dorotea Andersdotter född 1752 5/3 Silsjönäs. Bonde i Silsjönäs . Gift 1802 21/11 i Fjällsjö med Märta Jonsdotter född 1772 3/1 (doppengar 1/3 i Sunnansjö, Fjällsjö sn), dog 1849 13/10 i Silsjönäs.
/Agne Sjödin
   SVAR:
(6 mars 1999)
Enligt "Fjällsjö byar och gårdar" av Agnetha Olofsson är Anders Andersson från Edsele.
Hälsn. Sonia i Silsjönäs.

Nr 24 (9 dec. 1998)
Jeg søker hjelp til å oppspore etterkommerne etter min oldemors bror William Farup (1824-1893), som var bestyrer, senere eier av Ljusnedals bruk. Jeg har god oversikt over hans forfedre i Norge, men etterkommerne i Sverige vet jeg svært lite om.
   I JLS' litteraturlister har jeg funnet to interessante titler: - Ljusnedal under trehundra år - Jens Farup (Stockholm 1986) - William Farup, artiklar, 1987. Jeg er interessert i å komme i kontakt med noen som kan låne meg disse, evt. kopiere den informasjon de inneholder om W. Farups familie.
/ Med vennlig hilsen, Tønnes Ore

Nr 23 (19 nov. 1998)
I am very interested in the history of Bunnerviken from 1650-1850. Per Persson is a grandfather who lived there.....any help would so much be appreciated in English if possible. I visited the area in September and can't wait to go back.
/Greta Peterson Bennett, Newark, Delware, USA

Nr 22 (10 nov. 1998)
Jeg søker etter forfedrene til og opplysninger om: Johannes Schmiedeknecht var hyttskriver på Feragen, Røros kopperverk i perioden 1661 til 1693, og fra 1693 skogvokter frem til 1711 samme sted. Johannes f.1628 i Tännäs Jemtland? Gift med Barbro Andersdatter f. 1630 i Sverige d. 1728 på Feragen, Røros.
   Sven Schmiedeknecht er muligens Johannes bror eller far? Jocum er Johannes sønn og i perioden 1681 til 1691 bodde Jocum som barn hos sine besteforreldere i Tænnæs - hvor? Jocum blev gift med Gjertrud Svendsdatter f. 1685 d 1753 muligens var de søkenbarn - var Gjertrud datter av Sven Schmiedeknecht.
   Er der noen som har forsket på bergverksdrift i Jemtland, eller gårdene i Tännäs som kan hjelpe meg å komme videre tilbake i slekten. Jeg er oppmerksom på at familienavnet navnet eksisterer i dag i Tyskland med en 20 - 30 navn og i Amerika med et tilsvarende antall, men finner ingen forbindelse?
/Henrik Feragen
   SVAR:
(6 mars 1999)
Att en person med det tyskklingande namnet Johannes Schmiedeknecht skulle vara född i en dåtida isolerad socken som Tännäs, vars befolkning enbart var av bondestam, låter fullkomligt osannolikt. Namnen Barbro Andersdotter och Sven är ju emellertid tänkbara och med kompletterande information skulle man kanske kunna komma vidare där. Emellertid håller angivna uppgifter inte tidsmässigt. Är det möjligt att ett par, Johannes och Barbro (födda 1628-1630), har en son Jocum son som åren 1681-1691 vistas hos sina "besteforeldre" ? Jag ställer mig frågan hur gamla dessa far/morföräldrar då skulle ha varit.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 21 (10 nov. 1998)
Jeg søker informasjon om familie og etterkommere til Henric von Haven, f. i Skogn 1792, senere funnet som rotesoldat i Åflo i Offerdals församling, Jamtland, under navnet Henrik Christian Hafven. Det er tydeligvis forsket på von Havens slekt i Sverige først på 1960-tallet, idet Statsarkivet i Trondheim korresponderte om saken på denne tiden. Har noen rede på hvem denne forskeren var? Er takknemlig for alle opplysninger som kan fremskaffes.
/Eirik Strøm
   SVAR:
(31 jan. 1999)  
Fältjägaren Hindrik Hafven antogs vid Överstelöjtnantens kompani 1818 4/4 men rymde redan 1822 21/4 från tjänsten. I 1820 års generalmönsterrulla anges han vara norrman, 5 fot 8 tum lång samt ogift. I husförhörslängden (Offerdal AI:7 s. 54) står dock andra uppgifter att finna. Där nämns han Henrik Chr. Hafven, f.1792 1/11 och rymd 1821. Dessutom gift 1819 med änkan Anna Jonsdotter (f.1777 5/3 i Åflo). Med henne fick han dotter Cherstin f.1820.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 20 (10 nov. 1998)
Vill ha hjälp med att hitta när min farmor Anna Pettersson, Kälarne är född och död. Hon hade sex syskon Lars Petter f. 23 /2 1849, Elias f. 21/11 1851, Nils Erik f. 31/7 1854, Lisa f. 2/5 1857, Ingeborg och Jonke(Jonas). Hon gifte sig tre ggr, Wallin, Zetterström och Lindelius. Bodde i slutet av sitt liv tidvis på gården Ånäset i Kälarne. Gården ägdes av Karin Petterson, f. Gärdin, gift med Jonke.
/Hälsningar Karin Alsén, f. Zetterström Ösd
   SVAR:
(31 jan. 1999)
Jag har tittat lite i Håsjös böcker och funnit din farmors födelseår men inte när hon avled. Anna Maria Pettersson F: 1867-10-14 i byn Thomasgård i Hällesjö församling, hon flyttade till Valla i Håsjö förs. och var piga där fram till hon gifte sig. 1:a giftet 1887-02-xx med handelsbiträdet Mattias Joel Wallin F: 1855-07-24 i Håsjö församling. De fick barnet Lilly Maria Ingeborg F: 1887-05-19, har inte hittat fler i det äktenskapet. År 1887-02-28 flyttade paret till Östermalm i Stockholm.
  När Anna inledde äktenskapet med John Fritiof Lindelius vet jag inte genom att jag hade bara tillgång till Håsjö och Hällesjöböckerna på biblioteket. Men tittar man på Annas bror Jonas och hans hustru, när de flyttade från Håsjö till Ansjö i Hällesjö försl så bodde två av Annas och hennes andre akes barn ed Jonas och de var Per Gustaf Fredrik Lindelius F: 1902-10-31 i St. Johannes Stockholm och Hulda Maria Elisabeth Lindelius F: 1907-02-20 född på samma plats som brodern. När Anna gifte sig Zetterström det vet jag inte något om.
   Jag har även tittat på en del av Annas syskon, Lars Petter F: 1849-02-23 gifte sig 1873-11-03 med Stina Märta Westlund F: 1849-12-16 i Fors försl. De fick barnen: Emma Kristina F: 1875-01-16, Per Edvard F: 1876-10-06, Anna Katarina F: 1880-02-02, Beda Helena F: 1884-07-19, Hilda Augusta F: 1886-08-04, Hildur Adolfina F: 1890-06-06, Hulda Elisabeth F: 1891-12-28. Lisa Christina F: 1857-05-02 gifte sig 1884-11-18 med Johan Petter Wallin F: 1851-06-04 i Håsjö. De fick barnet Johan Petter Alfrid F: 1878-02-20, Johan Petter hade ett oä barn, Jenny Maria F: 1881-10-10 med en kvinna från Västanede Brita ? Persdotter. Jonas (Jonke) F: 1862-10-19 var gift med Katarina Erika Nilsdotter F: 1864-04-27 i Håsjö. Katarina Erika var gift 1:a gången med Nils Erik Gerdin F: 1851-01-31, D: 1892-10-27 och jag noterade inte hur många barn de hade men Jonas och kvinnan hade barnen: Johan Axel Ruben F: 1897-05-10, Maria Elisabeth Ingeborg F: 1899-11-17, Sigrid Anna Alexandra F: 1902-07-17, det fanns en notering på barnen Berggård, och jag vet inte vad den står för men det vet kanske du.
   Hoppas att det är något som du har användning av. Vänliga hälsningar Helen Edin, Kälarne. helen.edin(at)swipnet.se

Nr 19 (18 okt. 1998)
Jag söker information om Engla Eriksdotter, född 1770 i Jämtland och död 1848 28/12 i Bäckan, Ljusdal. Hon var gift med soldaten Johan Stolt, född 1760 och död 1808 i Finland. Någon som vet var i Jämtland denne Engla är född? Tacksam för all information.
/Tony Jonsson.
   SVAR:
(31 jan. 1999)
Bakgrundsuppgifterna för Engla Eriksdotter är alltför magra för att man med säkerhet ska kunna ange hennes ursprung. P.g.a. namnets ovanlighet går det ändå att ur befintliga kyrkböcker vaska fram en möjlig person. Dragonen Erik West(er)berg och hh Märet Jacobsdotter får en dotter Ingiel f.1770 21/7 i Hallens sn. Att personer döpta till Ingiel (med olika stavningsvarianter) omväxlande benämnes Engla kan väl beläggas.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 18 (18 okt. 1998)
Jag söker Cathrina Nilsdotters anor. Hon är född 1797 5/6 var ?. död 1884 25/1 i Ragunda sn Gevåg, Jmtl. Hon var gift 1821 6/5 Ragunda sn. med torparen Johan Larsson född 1798 i Ragunda sn. död 1885 19/2 Ragunda sn Gevåg.
   Jag söker även Johan Larssons fars anor. Hans namn är Lars Våglund född 1759 i ev. Stugun sn. Jmtl. död 1821 27/4 i Ragunda sn Gevåg. Han var dragon. Han hette Lars Persson när han bodde i Stugun. Gift 1793 i Stugun sn. med Margareta Johansdotter född 1757 2/4 i Revsund sn Mälgåsen Jmtl. Jag vore tacksam om någon vill hjälpa mig.
/Gunvor Hallberg
   SVAR:
(31 jan. 1999)
Detta är inte ett fullständigt svar, men jag hoppas det kan leda en bit på väg.
Bland dopvittnena till Johan Larssons och hans hustru Karin (Catharina) Nilsdotters barn uppträder drängen Olof Olofsson och pigan Brita Olofsdotter, båda från Öravattnet i Stugun. Dessa sistnämnda var syskon och barn till bonden Olof Olofsson och hh Anna Jönsdotter därstädes. Olofs hustru Anna hade före sitt äktenskap en dotter Karin (f.1797 16/4) med drängen Nils Larsson i Böle, Lit. Denna Karin Nilsdotter växer upp hos sin mor och styvfadern (se Stugun AI:2 s. 56-22), men försvinner sedan ur bilden. Antagligen tog hon pigtjänst någonstans. Varför inte just i Ragunda? Högst möjlig som hustru till Johan Larsson ser jag henne i allafall, även om födelseuppgifterna inte stämmer helt. Förhoppningsvis går det att finna bevis i någon juridisk handling (bouppteckning eller dombok).
   Margareta Johansdotter (f 1757) från Fisksjölandet får 1783 en dotter med drängen Lars Persson i Stugubyn. Hon gifter sig senare (1793) med soldaten Lars Wåglund i Ragunda. Frågeställaren identifierar denne Lars P. med soldaten Wåglund. För egen del finner jag det sannolikt, men har dessvärre inte funnit något bevis för detta. Jag dristar mig ändå till att presentera en potentiell kandidat till drängen ifråga, trots att han alltså inte helt säkert har något med Johan Larsson (Wåglunds son) att skaffa.
   Enligt husförhörslängden (Stugun AI:1 s. 133) inflyttade drängen Lars Persson (f.1759) från Lit omkring 1775. I födelseböckerna för dåvarande Lits pastorat (Lit, Häggenås och Kyrkås) finns endast en Lars Persson född aktuellt år och det är dragonen Per Östlunds son f.1759 20/2 i Österåsen och Häggenås. Modern hette Ingeborg Persdotter. Kan det finnas ett samband med att Lars Wåglund faktiskt hade en dotter Ingeborg ?
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 17 (6 okt. 1998)
Jag söker upplysningar om två bröder, Olof Olsson Tullström, född 16 december 1855 i Bredkälen, Ström, samt Anders Olsson Tullström, född 31 augusti 1859. De var söner till Olof Olofsson Tullström, född 10 december 1821 i Bredkälen, Ström, och död 26 december 1899 i Tullingsås. Han var gift med Anna Ersdotter, dotter till Eric Ersson Löfvenberg.
/Curt Löfwenberg
   SVAR:
(7 dec. 1998) Enligt Ströms husförhörslängd för åren 1869-1875 (AI:8, upsl.36) betecknades inhysesmannen Olof Olofsson i Bredkälen (f.1821) och h.h. Anna Ersdotter (f.1821) samt sonen Erik (f.1853) "separatister" (frikyrkliga). För dessa tre finns också antecknat "Vistas å ej uppgifven ort utom länet" med tillägget "Timrå". För sonen Olof (f.1855) noterades Flyttad till Härnösand 1875. I nästa Hfl (AI:9, upsl 598) finns familjen bland "personer som är i församl. kyrkoskrivne men ej mantalsskrivne". Här finns för sonen Anders (f.1859) noterat "H-sand 25/11 1880". Sedan hustrun avlidit 1879 finns Olof Olofsson och äldste sonen Erik överförda till uppslag 76 (Bredkälen).
   Vidare upplysningar om de båda bröderna måste alltså sökas i Härnösands inflyttningslängder.
/Georg Hansson g.hansa(at)mbox300.swipnet.se

Nr 16 (6 okt. 1998)
Jag söker information om min mmmf Dragonen Anders Andersson Lundström, född i Ragunda 1825 -xx-xx , bosatt i Näset, Ragunda. Gift 1853, med Sara Sofia Jonsdotter, f. 1832.
Jag kan inte se månad och dag när han är född. Föjaktligen kan jag inte spåra honom bakåt. Om någon kan ha möjlighet att läsa bra på ett microfishkort så läs på AI:1 s. 1 och 2 för där finns Anders men jag kan inte tyda från vilken sida han kom från det är det som är problemet. Vill någon ge mig ett handtag vore jag tacksam !
/Dan Johansson
   SVAR:
(3 febr.. 1999)
En förutsättning för att man ska kunna hoppas på svar på sin efterlysning är ju att de uppgifter man lämnar är korrekta. I detta fall finns svårigheten inte i vol. AI:1, utan i AI:3. På uppslag 1 nämns en Anders Andersson, född 1825, med hänvisning från uppslag 99. Där finns en Anders Andersson, född 11/4 1823, med hänvisning från uppslag 31 och till uppslag 30. Kanske är det samme person.
JLS/Georg Hansson

Nr 15 (6 okt. 1998)
Finns det någon som känner till något om Karin Andersdotter Lockman, född 1762, död 17/9 1820? Skulle vilja ha hennes föräldrar och eventuella syskon.
/Med vänlig hälsning, Johnny Danielsson

Nr 14 (25 sept. 1998)
Min Oldemors bror John Størseth utvandret til USA, Dette har jeg rimelig klart. Det var bare det at grunnen til utvandringen vistnok var en forelskelse i en som var av "omstreiferblod" Henne vet vi lite om, I kirkeboka i Selbu står hun i konfirmasjonsprotkollen oppført som konfirmert og døpt på samme dag 3. juni 1888, f. 25.03.1873 i Sverige. Foreldre: Omstreifere?, Ludvig?, Kristine Olsdatter. Navn: Amanda Ludvigsdatter Siran (Siran er gården der hun vokste opp). Hun fikk presteattest i 1893. Det ble etter forsvinningen av henne lagt et taushetens slør over Amanda. Kjenner noen til henne eller hennes foreldre i Sverige?
/ Med hilsen Terje Erik Garberg

Nr 13 (17 sept. 1998)
Denna efterlysning har utgått på begäran av nedanstående. /Med hilsen, Kjell Omvik Olsson

Nr 12 (13 sept. 1998)
Nils Petter Vik was born in Östersund on 16 April 1850. He emigrated to America in July 1889 with his second wife Christina Olsson (Olsdotter) and six children. He last lived at Lockåsen in Myssjö parish. He was a Baptist preacher who traveled all over Jämtland and Härjedalen.
   Nils Petter's first wife was Märit Olsdotter Byk born 28 March 1851 in Ås parish. Nils Petter's father was Nils (Eric?) Vik, born 5 August 1817 in either Östersund or Näs and died at Backen village in Ås parish on 15 July 1874. His mother was Lisbeth Svensdotter, born 26 January 1825 at Svensåsen in Oviken parish. The father of Lisbeth Svensdotter had the soldier name of Sven Frögd. One other associated name was Festin, the name of Nils Eric Vik's mother.
   I'd appreciate any helps or hints in developing these people back farther in time. Nils Petter Vik was an only child. Looking for current living relatives as well. With thanks in advance.
/Carl Smarling - New Canaan, Connecticut, USA
   SVAR:
(17 sept. 1998) According to the researcher Alexander Stafwerfeldt the crofter Nils Vik at Backen, Ås was born in Östersund 1817 (Bidrag till Ås sockens historia - Östersund 1941, p. 419). In the question concerned it is implied that he is identical with Nils Eric, born Aug. 5 1817 in Östersund as son of the merchant Sven Kindlund and his wife Lovisa Margareta Festin. To decide whether that is true or not it is necessary to follow up the Kindlund family. In the beginning of the 1820's they move to the parish of Undersåker. In the household examination roll of Undersåker (AI:3 p. 86) you find that the son Nils Eric lives with his family until about 1844 when he moves to Huså [parish of Kall]. There he marries Lucia Bertilsdotter 1851? (almost illegible from the mikrofiche). Obviously Nils Eric Kindlund is not the same person as Nils Wik.
   If we then turn back to the Wik's and take a look at the witnesses of the baptizing of Nils Petter 1850 (in genealogy it is well known that these witnesses often were relatives of the parents concerned and therfore it might be fruitful). Amongst them there are the warder (fångföraren) Jonas Nilsson with wife and the dyer apprentice Erik Sundberg. We kan find that Jonas Nilsson (b. 1819), often with the surname Mård, had the same address as Nils Wik (Östersund AIa:6 p. 56). Also, in the neighbouring house there is an old worker Nils Mård with wife Märet Andersdotter (AIa:6 p. 55), could they be of interest ? Likely. The above mentioned Erik Sundberg (b. 1826) you see, was earlier called Erik Mård (AIa:6 p. 140).
   Nils Mård (b. 1780) was formerly a soldier in the parish of Sunne. 1824 he came to Östersund from Näs and became a worker. With his wife he had five sons: Per b.1813, Anders b.1815-09-09, Nils b.1817-03-02, Jonas b.1819-11-16 and Erik b.1826-12-19. Both sons Nils and Anders, then called Mård, moved to the p. of Näs 1832 and 1833 respectively. The records of Näs, though, call the former Nils Nilsson from Östersund and informs us that he came to Grönviken.
   In 1845 our man Nils Wik (b.1817) moved to Östersund from Näs. Hitherto known facts indicate that he was son of Nils Mård. Possibly there is evidence to find with further research in parish records of Näs and/or estate inventories after Nils Mård and his wife (she died 1852). By the way, worth to mention is that the widower Nils Mård at old age moved from Östersund to Ås 1865.
Karl Göran Eriksson kge(at)2.sbbs.se

Nr 11 (14 aug. 1998)
Karl (Carl) Erik Edholm descendants/Karin Larsson descendants
Karl Eric Edholm - born December 12, 1877 Jamtland, Married Anna ?. Had 12 children. I only know of Julia-died 1925, Klara, Edit and Anna - died 1922. Parents: Lars Abrahamsson - born June 1, 1854 and Anna Juliana ? - born December 9, 1860. Brothers: Abraham Heleodorus Larsson - born November 21, 1887. Anders Laurentius Larrson - born ?. John Larsson - born May 11, 1895. Sister: Karin Larsson - born ? Died in 1950 Sweden (never married). Karin had a son : Pelle Nilsson born:1914. He married Ester in December of 1946. They had a son named Lars Hakon born April 15, 1948.
   Abraham was my grandfather. He came to the USA with an Uncle (I have no name). He didn't keep in touch with his family very well, but I do have letters from his brothers and sister. I would very much like to get in touch with his side of the family so we can get to know each other. I have much to tell of his family here. It is rather large. Some of the places I know they lived or live are: Fjallgatan, Frojavagen, Froson. Anviken, Pilgrimstad. Brunflo. Marieby. I hope someone will be able to help me. Thank you in advance!
/Addie Larson Rogan, Smithfield, Virginia
   SVAR:
(7 sept. 1998) Jag har under de senaste månaderna försökt hitta ättlingar till den i efterlysningen nämnde Abraham Larson. Det enda jag lyckades hitta var att Abraham och hans hustru avlidit i Poulsbo, USA. Den som i efterlysningen benämns Lars Hakon är jag. Några levande kusiner till Abraham känner jag till.
Lars-Håkan Nilsson lars-hakan.nilsson(at)ostersund.mail.telia.com

Nr 10 (14 aug. 1998)
Jag har en gammal släkting från Ångermanland, Vängelsby (Fjällsjö sn), som jag undrar ifall någon kan ge mig lite uppgifter om. Hon hette Britta Olofsdotter. Var gift med Anders Göransson, född i Tåsjö?, han dog före 1768? De fick en dotter som hetter Karin (Nelly) Andersdotter, f 1743 5/2 Wengel; d 19/8 1821 Nässjö, Ramsele sn, som jag har mina släktled till. Förutom Karin fick de 11 barn till som föddes i Vängelsby. Jag undrar om nån vet vad Britta Olofsdotters föräldrar hette och var de kommer ifrån.
/Vänligen, Agne Sjödin
   SVAR:
(20/3 1999)
Föräldrar till Brita Olofsdr var Olof Pehrsson f 1670 i Nordankäl. Han var bonde i Nordankäl och dog 1742. Ingrid Olofsdr f 1672 i Orrnäs Fjällsjö d 1777 106år. Mina källor är "Fjällsjö byar och gårdar" av Agneta Olofsson samt "Lars Pettersson i Holme" av Bertil Krånglin.
Hälsn. Sonia i Silsjönäs.

Nr 9 (26 juni 1998)
Jeg etterlyser Johan og Mertha WIKSTRØM, de fikk datteren Anny Victoria Wikstrøm født 01.08.1900 (Jemtland?). Anny ble senere gift i Trondheim. Familien kommer fra Jemtland. Er det noen som kan hjelpe meg?
/På forhånd takk. Jane Østnes Hansen

Nr 8 (8 juni 1998)
Jag har en gammal släkting från Jämtland, som jag undrar ifall någon kan ge mig lite uppgifter om. Hon hette Anna Justina Planting von Bergloo, född 1756, död 1834. Var gift med Johan Sunden. Jag tror att hon kom från Bergs socken eller Näskott. Jag skulle vara tacksam, ifall jag kunde få lite information om henne och hennes föräldrar.
/Vänligen, Karin Olofsson
   SVAR:
(13 febr. 1999) Jag har i min ägo en släkttavla från 1909, där Anna Justina finns med. Tavlans fortsättning behandlar dock systern Ulrika Planting von Bergloos efterföljare. Via Earl Alexanderson i Phoenix har jag också tillgång till de uppgifter som i tidigare svar angivits via en Gedcom-fil. Mer upplysning kan jag således lämna från detta material. I övrigt hänvisar jag till Sven Z Sundins böcker om anfadern Alexander Johan Plantings öden och äventyr i Sverige och Sibirien, upptecknat från Alexanders dagbok.
Ulla Näsman Alnö minna.lundgren(at)telia.com

(14 aug. 1998) Adliga ätten Planting-Bergloo kan förstås närmas skärskådas i Elgenstiernas ättartavlor över den introducerade adeln. Beträffande Anna Justina finns där knapert med uppgifter, men för hennes förfäder desto mer. Därför kan tilläggas att hon föddes 1756 21/1 i Kingstamo och Näskotts socken av kaptenen Alexander Johan Planting Berglo och hans hustru Catharina Lundman.
/Karl Göran Eriksson kge(at)algonet.se

(26 juni 1998) När jag såg din fråga om Anna Justina Planting von Bergloo (AJPB) kom jag att tänka på att när jag sökte efter egna släktingar från Jämtland och deras vidare öde i USA hittade jag en GED.com-fil (ca 5500 personer) som någon där borta i USA sammanställt. I denna fil finns många Jämtar med, så jag tittar efter och finner din (AJPB). Pga. att jag själv hittat många datumfel vid koll mot kyrkböcker lämnar jag inte fler uppgifter. Den här filen kan däremot anvädas för att leta ledtrådar,och sedan kontrollera mot kyrkböcker att allt stämmer. Det finns många släktingar till (AJPB) med på filen. Kanske kan jag flytta filen per tråd till dig.
/Claes-Göran Paulsson, claesgoran.paulsson(at)e.lrf.se

Nr 7 (15 maj 1998)
Borttagen

Nr 6 (15 maj 1998)
Borttagen

Nr 5 (12 maj 1998)
Jeg leter etter en person som hette Anna Hansen. Hun ble født 5. juli 1876 i Levanger, Nord-Trøndelag, Norge. Hun har trolig flyttet over grensen til Sverige rundt 1900, trolig i 1899, men det har ikke vært mulig å finne ut hvor hun bosatte seg. Jeg ønsker også informasjon om familie med navn "Wallum" eller "Walnem" i Brunflo prestegjeld. Dette kan også være et lokalt stedsnavn.
/Ingrid Almlid Ottermo, Elverum, Norge.

Nr 4 (12 maj 1998)
Jeg leter etter Gunhild Øisteinsdt Knytta hun ble født i Frøsøen i Jämtland Ca 1630. Hun flyttet til Leksvik, Norge og giftet seg der med Ole Jonsson Talmo. Er noen som kan hjelpe meg på vei for å finne Gunhild i kilder i Sverige? F.eks. hvem var hennes foreldre?
/Frank Asphaug, Oslo
   SVAR:
(14 aug. 1998) Øistein/Östen/Esten är ett ovanligt namn i Jämtland. Dessutom saknas det helt i Frösö socken. I 1645 års mantalslängd finns endast tre personer med namnet ifråga bosatta i Alsen, Lockne respektive Undersåker. Ingen Gunhild Östensdotter emellertid. Ser man i tiondelängderna för åren 1621 och 1628, finns i den förra fyra och den senare tre stycken namnbärare av Östen. Deras boplatser är desamma som 1645, förutom att Aspås är representerat istället för Undersåker. Tittar man närmare på byn Knytta år 1628, hette innehavarna av de tre gårdarna då Måns, Jon och Erik. Som synes visar det sig svårt att knyta "Gunhild Øisteinsdr" till någon person i Frösö socken.
/Karl Göran Eriksson kge(at)algonet.se

Nr 3 (12 maj 1998)
Hej, Jag heter Jörgen Frosthage och har i min ägo en hel del kort från 1880?-1900 eller tidigare, tyvärr vet jag ej vem de föreställer, synd. Sänder med ett kort, fram och baksida. På kortet kan man läsa vilka dessa personer föreställer Carl Elfgren och Christiana Elfgren Östersund. Kanske från Er trakt?
På min hemsida kommer jag att lägga ut alla kort så småningom.
Vänligen Jörgen Frosthage.

Nr 2 (12 maj 1998)
Jag söker Olof Törnekrantz. Han är målare och enl de uppgifter vi hittat är han född i Lit. Han gifter sig 1821 i Sidensjö, Ångemanland med Kajsa Greta Andersdotter och de får tre barn. Yngste sonen är född 1830. Något år senare skrivs Kajsa Greta som änka. I husförhörslängderna finns inte Olof med bara i vigselboken och födda-böckerna. Ingenstans står hans födelsedatum att finna. Har någon råkat på denne man. Hans vackra efternamn tyder väl på att han var kyrkomålare. Tacksam för alla tänkbara ledtrådar.
/Monica Haraldsson, Stöde
   SVAR:
(14 aug. 1998) Om målaren Olof Törnkrantz skriver Maj Nodermann: "Kan ej närmare identifieras, trots det särpräglade namnet. Av dateringen på hans möbler torde han ha vistats i landet i fem års tid." (Mästare och möbler s. 270 - Uddevalla 1990). Nodermanns sista mening kan dock ifrågasättas, eftersom nämnda möbler är daterade endast åren 1812 och 1817. Vi kan sålunda endast dra slutsatsen att han befann sig i Jämtland nämnda år, däremot inte åren emellan.
Jag finner det inte troligt att han var bosatt i Jämtland. Undertecknad har under årens lopp aldrig påträffat hans namn i någon jämtländsk husförhörslängd. Huruvida han någonsin var mantalsskriven där är möjligt att snabbt undersöka genom befintliga register på ÖLA. Personer som av någon anledning är svåra att påträffa i kyrkligt material, kan dock ibland återfinnas på annat håll. T.ex. i mantalslängder och bouppteckningar, varför det kan vara värt att försöka finna Törnkrantz i motsvarande källor för Sidensjö.
Frågeställaren framhåller sina svårigheter att finna personuppgifter om Törnkrantz. Ändå påstås att han skulle vara född i Lit, tyvärr utan några som helst hänvisningar. Trots det har jag gått igenom samtliga Olof födda i Lit åren 1760-1795. De är 79 till antalet, varav endast en handfull visar sig kunna vara möjliga.
/Karl Göran Eriksson kge(at)algonet.se

Nr 1 (12 maj 1998)
Searching for genealogy information for my paternal grandparents who emigrated to the U.S.A. in 1910 from Transgviken, Jamtland, Sweden. Grandfather: Johan Arvid Walstrom, born July 5, 1879. Grandmother: Anna Mathilda Anderson, born January 28, 1884, Finsaetter, Jamtland. Married: Ostersund, May 4, 1904.
/Tom Walstrom, Bellingham, Washington
   SVAR:
(7 sept. 1998) Johan Arvid Vallström was born in Kall parish, Jamtland, July 5, 1879, as illegitimate child of Marit Wallström, born Jan. 29, 1856 in the village Nedgård, Kall. She later (July 11, 1880) married Magnus Mårtensson (born Feb. 16, 1856 in Kall), who "escaped to America" in April 1889.
Anna Mathilda Andersson was born in Alsen parish, Jamtland, Jan. 28, 1884, by Olof Andersson (born March 3, 1845 in Värmskog parish) and his wife Kerstin Persdotter (born Sept. 19, 1848 in Sunne parish) both from Värmlands län. Anna Mathilda had two brothers, Karl Johan (b. 1878) and August Andersson (b. 1881) who both went to N. America, in 1906 resp. 1905.
/Georg Hansson g.hansa(at)mbox300.swipnet.se


Hemsida     © Jämtlands Läns Släktforskare <body bgcolor="#FFFFFF"> <p>Denna sida anv&auml;nder ramar, men de st&ouml;ds inte av webbl&auml;saren.</p> </body>