Sidan uppdaterad:
2014-11-29
Trap

Program för vintern 2015

 

Medlemsmöte på Landsarkivet

Tisdag 13 januari kl 18

Min farfar var svärdsslukare

Ann-Charlotte Nilsson-Eisfeldt berättar om sin familj och sin bok.

 


Läs gärna våra referat från föredragen samt från från Jamt-trönderska historiedagarna (med bild)!
Se menyn till vänster!
 

 

Ge gärna medlemsskap i vår förening som present! Kontakta vår sekreterare, Pia Björnhed. Se JLS-föreningen, Styrelsen.JLS Nytt nr utkommer ca 20:e i månaderna febr, maj, aug och nov. Vi tar tacksamt emot artikelförslag. Kontakt via webbmaster eller redaktionen.
Om du har läst en bra historisk bok, gör ett referat och skicka in till redaktionen för vår tidskrift !


Utbildningssatsning via DIS-MITT
. Se hemsida för DIS-MITT

Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare

JLS har sin verksamhet i Landsarkivet i Östersund.

JLS bistår med hjälp för den som vill släktforska !
Tisdagar kl.13.00 – 16.00 under september t.o.m. maj finns en erfaren släktforskare från JLS på Landsarkivet till hjälp för dej som vill komma igång med släktforskning. Är du redan i gång
kan du få tips om hur du kommer vidare.


 

Medlemsmöte på Landsarkivet

Tisdag 2 december kl 18.00
Julmöte med glögg och skinkstut samt lotteri.

Ta gärna med vinster!

Åse kalkbruk, en industrihistoria
Håkan Persson berättar kalkbrukets historia,
visar en film om bruket samt låtar oss lyssna till en intervju med en kalkbruksarbetare.

 Nyheter inom släktforskningen

 

 

Ett nytt historiskt dokument varje dag från Riksarkivet och Härnösands

landsarkiv!

 

 

En intressant länk är Arkivguiden,

www.arkivguiden.net

 

Lär dig tyska stilen!

www2.historia.su.se/urbanhistory/tyskstil/tyskstil

.htm

Finland har släppt kyrkböcker på nätet fram till 1913.
www.arkisto.fi/news/1102/61/oever-hundra-ar-gamla-befolkningsregisterhandlingar-tillgaengliga-pa-Internet


Mer att läsa i Helsingborgs Dagblad!

 

 

 

 


Mailadress till webbmaster: jamtrotter (at) gmail.com

Har du idéer och förslag på olika aktiviteter, eller förändringar mm kontakta sekretararen i vår styrelse!

LANDSARKIVEN mm
Statens arkiv har nya adresser till sina hemsidor sedan en tid tillbaka; här är direktlänkar till "våra" arkiv:
Landsarkivet Östersund (ÖLA)
Landsarkivet Härnösand
Riksarkivet

Besök Ramsele slaktforskarcentrum.se, info@slaktforskarcetrum.se eller tfn 010-476 77 50.


JAMTLI ARKIV (MINNESBANKEN)
Du vet väl att fotoarkivets bildsamling är under digitalisering och finns sök- och sebar via deras söksida. Botanisera i bildsamlingen. Här finns många guldkorn att finna för släkt-forskare och historiker.
För öppettider och aktiviteter se hemsidan  Jamtli Arkiv.


Mera program under 2014!
Här kommer det gemensamma kvällsprogrammet (PDF) för hösten för Landsarkivet och Föreningsarkivet.

  Här kommer även finnas länk till det gemensamma höstprogramet 2014, "After work" (PDF), som sker torsdagar 13.00 på Jamtli.
PS! Biljett från 11.45.

För att se PDF, använd
Adobe


VÅRA SAMARBETSPARTNERS:
DIS-mitt       Rötter